Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Maatschappelijke uitdagingen

Maatschappelijke uitdagingen

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe wordt Nederland klimaatneutraal en volledig circulair in 2050? Hoe leven mensen langer gezond en nemen gezondheidsverschillen tussen rijk en arm af? Hoe zorgen we voor vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur? En hoe maken we Nederland veilig en weerbaar? 


Door samen te werken en kennis te delen over innovatieve oplossingen met behulp van digitale sleuteltechnologieën.

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

Van landbouw en gezondheidszorg tot onderwijs, logistiek en wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Soms gaat het om specifieke uitdagingen en kansen, maar vaak kunnen sectoren van elkaar leren. Hiertoe moet er beter worden samengewerkt en kennis gedeeld over innovatieve ICT-oplossingen tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Het kabinet heeft vijf maatschappelijke thema’s vastgesteld:

Vijf centrale missies

De omslag naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050, de transitie in de landbouw en het landelijk gebied, de grote uitdagingen voor ons zorgstelsel en de sterk veranderende geopolitieke situatie en online bedreigingen zijn opgaven die we alleen het hoofd kunnen bieden door samen te werken aan innovatieve oplossingen. Eind 2023 presenteert het kabinet een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant voor de periode 2024-2027. In aanloop hier naartoe is onlangs het zogeheten missiegedreven innovatiebeleid herzien. Met dit beleid wordt de inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gebundeld om een bijdrage te leveren aan vijf centrale missies.

Door concrete missies te formuleren, werken de betrokken partijen gezamenlijk toe naar oplossingen voor deze uitdagingen en creëren zij economische en maatschappelijke impact. Door publiek-private samenwerking te stimuleren wordt onze nationale onderzoek- en innovatie-ecosystemen versterkt. Maar de blik is ook op het buitenland gevestigd door te zorgen voor een goede aansluiting op Europese programma’s zoals Horizon Europe. De Nederlandse aanpak krijgt internationaal steeds meer navolging, zoals in Duitsland, Noorwegen en Zeden.

De komende tijd komt de focus en nadruk meer te liggen op valorisatie en marktcreatie. En er zijn zoals gezegd vijf centrale missies geformuleerd, waardoor er meer richting geven wordt aan de gezamenlijke inspanningen binnen ons innovatiebeleid. Daarnaast wil de overheid de juiste randvoorwaarden creëren voor innovatie. Tot slot moeten departementen, andere overheidsorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties beter met elkaar gaan samenwerken om te zien wat waar nodig is en om de juiste acties in gang te zetten.

Circulaire Economie

In 2050 is Nederland volledig circulair. De milieueffecten van grondstoffengebruik in een circulaire economie – dus van alle Nederlandse productie en consumptie – vallen dan binnen de planetaire gr...

Meer hierover

Energietransitie

Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2050. De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. ICT-sleuteltechnologieën kunnen een fundamentele bi...

Meer hierover

Gezondheid en Zorg

Ons zorgstelsel staat onder druk: grote groepen Nederlanders krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben. De zorg is vaak te duur en schaars. Nederland staat de komende decennia dus voor complexe ...

Meer hierover

Landbouw, Water en Voedsel

Nederland is toonaangevend op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel, en beschikt over een enorm kennis- en innovatiepotentieel. Dat moet ook, want we staan voor een aantal grote maatschappelijk...

Meer hierover

Veiligheid

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om in te wonen, werken en leven. Een veilige samenleving is echter niet vanzelfsprekend. Ons land en de rest van Europa staan voor een aanta...

Meer hierover

Oplossingen met behulp van ICT

Op dit moment maken smart networks al de optimalisatie van vraag en aanbod van energiebronnen mogelijk, om piekbelasting te voorkomen. Door smart irrigation en precision farming kan veel efficiënter worden gewerkt in de landbouw, met als resultaat kostenbesparing en minder milieubelasting. In de gezondheidszorg kunnen vroege diagnoses en maatwerkbehandelingen met behulp van slimme algoritmen veel impact maken. En autonome netwerken vormen een belangrijke randvoorwaarde voor de (cyber) veiligheid en weerbaarheid van ons land. Zo maar wat voorbeelden van wat er al gebeurt.

Maar er is nog veel meer mogelijk. Een sterke kennis- en innovatiebasis voor ICT-sleuteltechnologieën is essentieel voor het missiegedreven innovatiebeleid. Dit geldt voor zowel het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen, als het toekomstig verdienvermogen van Nederland. De minister van Economische Zaken werkt aan een Nationale Technologiestrategie om meer richting te geven aan de publieke inzet op sleuteltechnologieën.

Wilt u uw steentje bijdragen aan het gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor een van de vijf missies? Neemt u dan vooral contact met ons op!

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies