Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Kamerbrief herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid

Kamerbrief herijkte missies van het missiegedreven innovatiebeleid

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

Op 30 mei 2023 heeft Minister Adriaansens (EZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op het missiegedreven innovatiebeleid (MTIB). Het missiegedreven innovatiebeleid levert een bijdrage aan de verschillende beleidsdoelstellingen. De minister gaat ook in op 5 centrale missies waar dit er eerder 4 waren. Alle missies hebben duidelijke raakvlakken met de digitale sleuteltechnologieën en ICT-sector.

De minister beschrijft in de kamerbrief hoe Nederland voor grote maatschappelijke uitdagingen en bijbehorende transities staat. De transities naar een klimaatneutrale en circulaire economie, in de landbouw en het landelijk gebied zijn actueler dan ooit. Daarnaast zijn er sterk veranderende geopolitieke situaties die extra aandacht vereisen.

In de periode 2020-2023 is positieve ervaring en kennis opgedaan over het MTIB. In dit beleid komt de inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen rond de centrale missies. Het formuleren van de centrale missies heeft laten zien dat het veel energie los maakt en dat partijen elkaar kunnen vinden binnen de doelstellingen. Het MTIB wordt in meerdere landen gezien als een voorbeeld en vindt navolging in Duitsland, Noorwegen en Zweden. Het beleid is succesvol en zal met verbeteringen worden voortgezet.

Op deze website zullen we de herijking zo spoedig mogelijk verwerken.

Meer focus en samenwerking

In de brief wordt gesproken over meer focus op valorisatie en marktcreatie, maar ook het formuleren van een vijfde missie. De ervaring heeft geleerd dat het toepassen en opschalen van kansrijke innovatie meer aandacht nodig heeft. Meer nadruk op valorisatie en impact, maar ook op de creatie van onderzoeksprogrammering en randvoorwaarden zoals wet- en regelgeving. De minister opent de deur voor samenwerking tussen alle belanghebbende partijen en organisaties om te zien wat waar nodig is en welke acties moeten worden genomen.

Vijf centrale missies

Het kabinet heeft besloten om de innovatiedoelstellingen van 2019 aan te scherpen en volgen op de kabinetsvisie innovatie en impact die eind 2022 werd gepresenteerd. Vanaf 2023 richt het missiegedreven innovatiebeleid zich op vijf missies (doelen) op het gebied van:

  • Energietransitie: Nederland klimaatneutraal in 2050;
  • Circulaire Economie: Nederland volledig circulair in 2050;
  • Gezondheid & Zorg: Mensen in Nederland leven 5 jaar langer gezond en er zijn 30% minder gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen in 2040;
  • Landbouw, Water en Voedsel: Een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond en de delta is veilig;
  • Veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein.

Missiedocumenten vormen de basis

Deze vijf centrale missies worden verder uitgewerkt in specifieke missies per thema. In de missiedocumenten hieronder wordt dit verder toegelicht met een eerste overzicht van innovatievragen en programma’s. Deze missiedocumenten vormen de basis en inspiratie voor de Kennis- en Innovatieagenda’s. De komende tijd zullen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders deze agenda’s opstellen in samenwerking met de Topsectoren.

Missiegedreven innovatiebeleid

In het missiegedreven innovatiebeleid werken overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere stakeholders samen aan innovatie voor economische en maatschappelijke impact. Dit doen we aan de hand van missies, ofwel ‘moonshots’. We dagen innovatoren uit om met concrete oplossingen te komen voor de uitdagingen waar Nederland voor staat. Deze inzet bundelen we in gezamenlijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA's). Departementen kunnen de missies daarnaast ook inzetten als richtinggevend kader voor hun publieke inzet op kennis en innovatie. Het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) weerspiegelt de inzet en de middelen die publieke en private partners bundelen voor onderzoek en innovatie op de missies. Op deze manier kunnen we met innovatieve oplossingen nationaal en internationaal bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en zo economische kansen verzilveren.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies