Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Veiligheid

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om in te wonen, werken en leven. Een veilige samenleving is echter niet vanzelfsprekend. Ons land en de rest van Europa staan voor een aantal complexe uitdagingen op het gebied van veiligheid. We moeten ons beter wapenen tegen online en offline dreigingen. 


Dit vraagt om innovatieve oplossingen, waarbij een nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is vereist en ICT-sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen.

Nederland en Europa staan voor complexe uitdagingen. Zo worden we rechtstreeks geconfronteerd met militaire dreigingen, met de invasie in Oekraïne voorop. Bovendien brengt het hoge tempo waarin technologieën zich ontwikkelen nieuwe dreigingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de assertieve opstelling van China. Nederland is bovendien één van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld, wat ons extra kwetsbaar maakt voor cyberaanvallen. Er is een sterke verschuiving zichtbaar van de criminaliteit naar de digitale wereld. Cybercriminelen wanen zich onzichtbaar en weten vaak door slim gebruik van anonieme tools uit handen van de instanties te blijven.

De georganiseerde (drugs)criminaliteit zet de veiligheid van onze samenleving verder onder druk, met alle ondermijnende gevolgen van dien. Ook dit vormt een bedreiging voor de samenleving. Daarnaast vormen buitenlandse inmenging en beïnvloeding van onze maatschappij via desinformatie een bedreiging voor onze democratie en publieke waarden.

Centrale missie

Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden is een centrale missie geformuleerd op het gebied van veiligheid: Nederland is veilig en weerbaar tegen externe dreigingen en ondermijnende criminaliteit, zowel in de fysieke omgeving als het digitale domein. Onder de centrale veiligheidsmissie hangen vijf innovatiemissies:

 • In 2030 is de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland riskant en slecht lonend, door meer zicht op illegale activiteiten en geldstromen;
 • In 2035 beschikt Nederland over de marine van de toekomst. Door de sterk verbeterde samenwerking in het marinebouwcluster is Nederland in staat om flexibel te reageren op onvoorspelbare ontwikkelingen;
 • In 2030 heeft Nederland een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit voor defensie en veiligheid. Daarbij fungeert de Defensie Ruimteagenda als richtsnoer (de lange-termijn ruimtevaartagenda volgt later);
 • Cyberveiligheid: in 2030 is veiligheid verplicht bij de ontwikkeling van digitale producten, en beschikt Nederland over een sterke cybersecurity kennis- en innovatieketen. De doelstellingen en acties in de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028 (NLCS) vormen voor deze missie het overkoepelende kader;
 • Hightech Landoptreden: in 2030 werkt de krijgsmacht volledig genetwerkt met integratie van nieuwe technologieën om sneller en effectiever te kunnen handelen dan de tegenstander

Blockchain Thema Veiligheid

Decentrale technologieën zoals blockchain en cryptografie bieden ongekende kansen voor innovatie voor onze maatschappij en het bedrijfsleven. Decentrale cryptografie kan zorgen voor data-integriteit in cruciale ketens en bijdragen aan veilige toegankelijkheid van data. Daarmee kunnen burgers, het bedrijfsleven en de overheid profiteren van de mogelijkheden en kansen die decentrale technologie ons biedt. Tegelijkertijd brengen deze nieuwe sleuteltechnologieën onbekende risico’s met zich mee. Dit is een gegeven waar we verstandig mee om moeten gaan en zo een digitale samenleving ontwikkelen waarin innovatie de ruimte krijgt en risico’s beheersbaar zijn.

Lees de Nationale Veiligheid Agenda DBC

Rol van ICT bij innovatieve oplossingen

Bij de zoektocht naar innovatieve oplossingen maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten, sleuteltechnologieën en toepassingen om (potentiële) tegenstanders steeds een stap vóór te blijven. Hierbij wordt er ingezet op een intensieve samenwerking met kennis- en innovatiepartners, ook op Europees niveau. Er zal door Topsector ICT gezamenlijk worden opgetreden met andere topsectoren en samenwerkingsverbanden als Dutch Naval Design (samenwerking tussen Defensie en de maritieme sector) en dcypher (platform voor het ondersteunen van de publiek-private innovatieketen cyberveiligheid) spelen een belangrijke rol. Want alleen door samen te werken kunnen we tegenstanders steeds een stap voor blijven.

Holland High Tech (Topsector HTSM) coördineert de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voor de sector Veiligheid, die is ontstaan in samenwerking met de topsectoren ICT, Creatieve Industrie, Logistiek en Water & Maritiem. Voorbeelden van samenwerkingen die er al zijn: de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht (Nederlandse AI Coalitie), het thema Cybersecurity (Commit2Data) en in 2021 vond het event cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen plaats in samenwerking met de topsectoren water, energie en health.

CS4NL

Ook is er een integraal programma specifiek op het gebied van Cybersecurity: Cybersecurity voor Nederland (CS4NL) om een substantiële impuls aan cybersecurity-kennis en -innovatie in Nederland te geven. Die impuls gebeurt door samenwerking in subsidieoproepen (calls for proposals), waarbij onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven subsidie aanvragen voor de opzet van een samenwerkingsverband. Partijen schrijven zich als consortia in voor subsidie via NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie).

Inzet sleuteltechnologieën

Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen wordt niet alleen gebruikgemaakt van ICT-sleuteltechnologieën, maar ook van clusters van sleuteltechnologieën, te weten Chemical Technologies, Digital Technologies, Engineering and Fabrication Technologies, Photonics and Light Technologies, Advanced Materials, Quantum Technologies, Life science technologies en Nanotechnologies.

Bij de realisatie van de marine van de toekomst bijvoorbeeld wordt onder meer gebruik gemaakt van hightech-oplossingen als smart kill-chains, radar en geïntegreerde sensorsuites, smart operations, smart bemanning & automatisering en smart design, -beheer en -concepten. Bij de in 2030 operationele ruimtevaartcapaciteit wordt onder meer gebruik gemaakt van robuuste plaatsbepaling- en tijdsynchronisatiesystemen, nationale situational awareness, surveillance & tracking capaciteit, oplossingen voor grondgebonden situational awareness, laser voor veilige communicatie en vergrote transmissiecapaciteit en (gedeeltelijk) eigen satellietcapaciteit met tijdige en veilige toegang.

In 2030 werkt de krijgsmacht volledig genetwerkt met andere diensten en met integratie van nieuwe technologieën, zoals onbemande systemen, elektromagnetisch spectrum en social media, waardoor ons land de decision loop sneller en beter dan de tegenstander doorloopt.

Door in te zetten op het ontwikkelen van cybersecurity-kennis en innovatie streeft Nederland ernaar om op korte termijn in de top 10 van zowel de ITU Global Cybersecurity Index als de National Cyber Security Index te staan. Er zijn programma’s opgesteld om de ontwikkeling van cybercompetenties te bevorderen en het vak van cybersecurityspecialist moet in 2030 in de top-10 staan van meest aantrekkelijke beroepen in Nederland.

Actuele informatie

Hier leest u nieuws over de laatste trends en ontwikkelingen over de missies, de programma’s, de innovatieagenda en sleuteltechnologieën die relevant zijn voor de veiligheidssector. Daarnaast ziet u waar en wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn in dit vakgebied en bieden we u achtergrondverhalen, verslagen, analyses en interviews. Zo blijft u altijd up-to-date.

Meer informatie

Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's)
 • In 2028 heeft Nederland een operationeel inzetbare ruimtevaart capaciteit (satellieten, grondsegment, informatieverwerking) voor defensie en veiligheid.
 • In 2030 hebben alle veiligheidsprofessionals en organisaties de beschikking over data intelligence technologie die hen helpt bij observatie, analyse, besluitvorming en handelen.
 • Nederland is een digitaal veilige plek om te wonen en werken. Nederland staat binnen vijf jaar in de top 10 van zowel de Global Cybersecurity Index als de National Cyber Security Index.
Doelstellingen ICT-innovatie
 • Ondersteunen van de organisatie en professional in efficiëntie en effectiviteit van optreden op basis van verzamelde data en intelligence.
 • Operationeel systeem voor informatieverwerking en datafusie. Anomalie detectie op basis van sterk asymmetrische dataklassen.
 • Ondersteuning van professionals in het maken van real-time veiligheidsanalyses.
 • Aanpak van cybercrime en digitaal veilige infrastructuur.
Benodigde ICT-technologieën
  • Big data, interoperabiliteit, data fusie en artificiële intelligentie. Transparantie en uitlegbaarheid van algoritmische adviezen.
  • Anomalie detectie op basis van sterk asymmetrische dataklassen.
  • Data analyse, visualisatie. artificiële intelligentie, uitlegbaarheid.
  • Technologische kennisbasis in de breedte. Security-bydesign, cyber threat intelligence, quantum safe cryptografie.
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies