Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Innovatief mkb

Innovatief mkb

Eén van de prioriteiten van Topsector ICT is het vergroten van betrokkenheid van het mkb bij ICT-innovatie. Bestaande tools op elkaar afstemmen, (regionale) samenwerking bevorderen, inzicht vergroten in het netwerk en de laatste trends op het gebied van ICT-vraagstukken delen vanuit het mkb-perspectief. 


Het behoort allemaal tot de taken van Topsector ICT. 

Tags

Contactpersoon

Tijs Koops

Programmamanager Internationalisering en innovatief mkb

Topsector ICT

ICT en innovaties zijn belangrijke drivers voor economische groei en het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Hierbij is samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen essentieel. De mkb-werkgroep ICT-innovatie heeft als doel de betrokkenheid van het mkb te vergroten bij de publiek-private samenwerking.

De voordelen voor het mkb van (regionale) samenwerking aan ICT-innovaties zijn:

  • snelheid (meerdere partijen werken samen aan één oplossing)
  • lagere kosten (investeringen worden verspreid over meerdere partijen en er worden vaak ook publieke middelen ingebracht)
  • het ontstaan van totaaloplossingen (meer partijen kunnen samen tot betere oplossingen komen, met aandacht voor juridische aspecten en samenwerking in het gehele ecosysteem)
  • kennisuitbreiding (toegang tot de meest actuele kennis en die het bedrijf binnenbrengen)
  • overheidssteun (werken aan ICT-vraagstukken en innovaties met de beleidswind in de rug)

Topsector ICT brengt het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen samen in innovatie-coalities rond kansen voor sleuteltechnologieën als:


Actuele informatie over Innovatief MKB

Lees hier het laatste nieuws over het vergroten van de betrokkenheid van het mkb bij publiek-private samenwerking op het gebied van ICT-innovatie. U vindt hier alles over de laatste trends en ontwikkelingen.

Mkb-werkgroep ICT-innovatie

In de mkb-werkgroep ICT-innovatie zitten onder meer branchevereniging NL Digital, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), branchevereniging FME, de werkgroep startups en scale-ups en de betrokkenen bij het mkb-plan van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Kamer van Koophandel (KvK), Techleap en TNO. De werkgroep zoekt actief samenwerking met diverse stakeholders en kijkt hierbij naar inhoudelijke betrokkenheid en het belang bij samenwerking.

De beoogde doelen van de werkgroep zijn (regionale) samenwerking bevorderen, inzicht vergroten in het beschikbare netwerk en de laatste trends op het gebied van ICT-vraagstukken vanuit het mkb-perspectief delen. Voor iedere sleuteltechnologie worden sessies georganiseerd.

Tools voor bevorderen betrokkenheid

Afstemming en het verfijnen van bestaande tools voor het bevorderen van de betrokkenheid van het mkb is misschien nog wel belangrijker dan het ontwikkelen van nieuwe tools. De focus van tools moet bovendien op actuele vraagstukken en toepasbaarheid liggen. Uit onderzoek blijkt dat er grote behoefte is onder het mkb om ervaringen te delen. Hiervoor zouden peer-to-peer platformen ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast wordt er ingezet op focusgroepen, informatiesessies over financiële instrumenten, het op elkaar afstemmen van databases en het mkb-register en het bieden van een overzicht van informatiebronnen. Tot slot wordt er gewerkt aan showcases met succesverhalen. Door resultaten van samenwerking te tonen stimuleert dit samenwerking bij mkb’ers die nog niet eerder met de wetenschap hebben samengewerkt.

Financiering

MIT-regeling

De MIT regeling (Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsector) is expliciet gericht op het stimuleren van innovatie in brede zin bij het mkb. De regeling bestaat uit 5 sub-regelingen die allemaal via het TKI (Topconsortia Kennis en Innovatie) lopen. Drie (haalbaarheid, kennisvoucher en R&D samenwerking) van de vijf regelingen gaan, waar mogelijk, via de regionale afdelingen van het TKI. De andere twee, Netwerkbijeenkomsten en Innovatiemakerlaars lopen via het landelijke TKI bureau. Voor deze laatste twee dient ook op landelijk niveau een passendheidsverklaring (zie onderaan deze pagina) te worden aangevraagd. Let op! Sommige van de regelingen zijn populair, de subsidie voor Haalbaarheidsstudies bijvoorbeeld is in het begin van het jaar al snel overvraagd.

Meer informatie op rvo.nl

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies