Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
dcypher

dcypher

Om maatregelen te kunnen nemen tegen nieuwe en bestaande digitale dreigingen is nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen vereist.

Hiertoe is dcypher opgericht; het cybersecurity samenwerkingsplatform voor onderzoek en innovatie in Nederland.

Contactpersoon

Eddy Boot

Directeur

dcypher

Cybercriminelen maken gebruik van steeds geavanceerdere technieken om de gedigitaliseerde samenleving binnen te dringen en te ondermijnen. Als organisaties in de toekomst willen blijven vertrouwen op veilige en robuuste ICT-systemen, netwerken en diensten, zullen zij vaker en beter gemeenschappelijk moeten optreden. Het platform dcypher zorgt voor kennisuitwisseling en faciliteert sector-overstijgende samenwerking op het gebied van cybersecurity. Het brengt publieke en private partijen en kennisinstellingen bij elkaar.

De missie van de partners van dcypher is het verdiepen en verbreden van de ontwikkeling en toepassing van expertise op het gebied van cybersecurity in Nederland. Het doel is om in ons land een hoogwaardige, autonome kennispositie te ontwikkelen om de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering op een veilige manier te kunnen verzilveren. Daarom is het essentieel om een goede innovatieve basis te ontwikkelen, zodat Nederland minder afhankelijk wordt van cyberveiligheidsexpertise en -oplossingen uit andere landen.

Om dit te bereiken is het van cruciaal belang dat de samenwerking in de gehele innovatieketen van cyberbeveiliging wordt versterkt. Dat doen we door vraag en aanbod van expertise slim met elkaar te verbinden en coördineren. dcypher stimuleert kennisontwikkeling in het cybersecuritydomein om zo een belangrijke impuls te geven aan de cybersecurityindustrie en de overheid te ondersteunen in haar rol als launching customer.

CS4NL

Na goedkeuring door het Kern- en Themateam van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën op 3 oktober 2022, gaat per 1 januari 2023 het Breed Gedragen Programma (BGP) Cybersecurity kennis en innovatie voor de Topsectoren van start, onder de naam CyberSecurity voor Nederland (CS4NL). CS4NL-BGP zal NWO-calls en calls op basis van Topsectoren-middelen coördineren, om tot impactvolle kennis- en innovatieprojecten te komen.

Meer informatie over CS4NL

Ook interessant voor u

Waar staat dcypher voor?

De missie van dcypher is om bij te dragen aan een veiliger, slimmer, digitaal autonoom en economisch sterker Nederland. Het platform blijvend impact hebben op het gehele kennis- en innovatiedomein cybersecurity. De visie van dcypher is om vraag, aanbod en financiering van cybersecurity onderwijs, onderzoek, innovatie en toepassing effectief bij elkaar te brengen. Het moet duidelijk zijn welke kennis nodig is, wat er wordt aangeboden en hoe dit op elkaar kan aansluiten. Dit kunnen we alleen bereiken als er betrokkenheid is vanuit alle onderdelen van de keten: onderwijs, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, innovatieve oplossingen, human capital, start-ups en scale-ups.

dcypher heeft drie hoofddoelen, die niet op zichzelf staan, maar elkaar aanvullen:

  • Het toepassen van expertise in Nederlandse producten en diensten (valorisatie)
  • Voldoende goed opgeleide cybersecurity-professionals in Nederland
  • Het genereren van internationaal toonaangevende expertise in Nederland.

Hoe werkt dcypher?

dcypher werkt aan concrete cybersecuritythema's in de driehoek overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Ieder vanuit hun perspectief en behoeften, maar met een gezamenlijk resultaat. De samenwerking via het platform is gebaseerd op drie principes: dcypher werkt bottom-up, thematisch (uitgewerkt in concrete programma's en projecten in de vorm van meerjarige thematische roadmaps) en ketengericht (van kennisontwikkeling naar concrete producten en diensten vanuit de gehele waardeketen).

De effectiviteit van dcypher staat of valt met de betrokkenheid van de partners: alle betrokkenen moeten ook echt in actie komen. Het platform is een instrument dat vraag, aanbod en middelen bij elkaar brengt. Partners brengen behoeften, kennis en middelen in en zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van programma's en projecten. Het platformbureau kan ondersteuning en advies bieden bij de beschikbare instrumenten.

Sluit je aan!

Met alles wat dcypher doet, streeft het ernaar te informeren, verbindingen, dingen makkelijker te maken en aan te zetten tot actie. dcypher wil verbindingen faciliteren tussen de individuen en groepen die deel uitmaken van het cyber-ecosysteem in Nederland. We willen dat doen door toegankelijkheid te bevorderen en de conversatie te brengen naar de platforms waar u vertrouwd mee bent, zoals Slack, LinkedIn of GitHub. Maar dat doet het platform ook met diverse online en fysieke evenementen en maandelijkse borrels. Interesse? Sluit je aan!

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies