Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Markets in Crypto-Assets Regulation - Deel 3 Inhoud en rijkwijdte MiCA

Gepubliceerd op 12 juli 2022

RSS Feed

Dit artikel is geplaatst op: dbc

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital assets en Web 3.0 in samenwerking met LekkerCryptisch


De Markets in Crypto-Assets Regulation, doorgaans ‘MiCA’ genoemd, haalt regelmatig het (crypto-)nieuws. De totstandkoming van deze Europese Verordening nadert voltooiing en in deze driedelige mini-serie behandelen we de belangrijkste elementen van deze Verordening, de belangrijkste betrokken instituties en het wetgevingsproces én bestaande regelgeving.

In dit derde en laatste deel van de mini-serie over MiCA kijken we naar de inhoud en reikwijdte van deze verordening.

Update: De triloog, zoals de onderhandeling tussen de Europese Commissie, Het Europees parlement en De Raad over wetgevende voorstellen wordt genoemd, heeft donderdag 30 juni een akkoord bereikt over de MiCA Verordening. Hiermee wordt ingezet op versterking van de bescherming van de consument en Europese monetaire soevereiniteit en gelijktijdig ruimte geboden voor de mogelijkheden die crypto-assets kunnen bieden.

Lees in deel 1 terug welke stakeholders betrokken zijn bij dit wetgevingsproces in Nederland en Europa

Lees in deel 2 terug op welke bestaande wetgeving MiCA een aanvulling is


Reikwijdte

MiCA gaat over crypto-assets die een digitale representatie zijn van een waarde die, of een recht dat, kan worden overgedragen of elektronisch kan worden opgeslagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van distributed ledger technology (DLT) of soortgelijke technologie. Crypto-assets vallen binnen de reikwijdte van MiCA voor zover deze worden gebruikt voor financiële doeleinden (betalen, investeren, etc.), die niet als een bestaande financiële dienst of product kwalificeren (zoals een effect bijvoorbeeld), die boven een bepaalde drempel openlijk verhandeld worden, en die fungibel zijn. Een discussiepunt is nog of non-fungible tokens (NFT’s) ook onder deze definitie vallen. Dat is nog lastig te zeggen, omdat NFT's heel veel verschillende dingen (kunnen) zijn. Deze discussie tekent ook de snelheid waarmee de crypto-wereld zich ontwikkelt. Toen de voorbereidingen voor MiCA werden opgestart, waren NFT's nog geen groot thema en vertegenwoordigden nog nauwelijks financiële waarde.

MiCA

Uitgifte van crypto-assets en verlenen van cryptodiensten

MiCA reguleert op hoofdlijnen twee zaken;

1. De uitgifte van nieuwe crypto-assets en
2. Het verlenen van cryptodiensten.

MiCA is gebaseerd op bestaande regelgeving voor financiële diensten en vult de meeste van de nog bestaande gaten in het huidige regelgevend kader. Zo komt er een EU-brede vergunningsplicht en wordt consumentenbescherming geregeld. Daarnaast komen er zogenaamde prudentiële eisen. Deze zijn gericht op het waarborgen van de soliditeit van crypto-ondernemingen. Ook komen er eisen ten aanzien van marktintegriteit, bijv. om pump & dump en insider trading tegen te gaan, en daar zal ook toezicht op komen.

Uitgevers van nieuwe crypto-assets moeten een white paper publiceren, zich melden bij de relevante toezichthouder(s) en er zijn eisen gesteld aan de marketing. Een uitzondering geldt voor open source/gedecentraliseerde assets. Dus stel dat er een nieuwe bitcoin zou ontstaan, dan zouden deze eisen niet gelden. Een discussiepunt is nog of er een vestigingseis komt voor de uitgifte van crypto-assets. Het Europees Parlement is hier een voorstander van, maar het zou een verregaande maatregel zijn omdat het zou betekenen dat de crypto-assets die nu al worden verhandeld zich alsnog moeten vestigen in Europa.

Proces wetgeving

De triloog, zoals de onderhandeling tussen de Europese Commissie, Het Europees parlement en De Raad over wetgevende voorstellen wordt genoemd, heeft donderdag 30 juni een akkoord bereikt over de MiCA Verordening. Hiermee wordt ingezet op versterking van de bescherming van de consument en Europese monetaire soevereiniteit en gelijktijdig ruimte geboden voor de mogelijkheden die crypto-assets kunnen bieden.

De afronding en vertaling zal tijdens en na de zomer plaatsvinden. Dit najaar zou de definitieve tekst dan in het EU-staatsblad verschijnen. Voor de inwerkingtreding geldt een periode van 18 of 24 maanden (hierover moet ook nog een akkoord gesloten worden), waarbij er wel druk is om zo snel mogelijk iets te doen. Uitgaande van een periode van 18 maanden zou MiCA in de loop van 2024 van kracht kunnen zijn. De implementatiewetgeving in Nederland zal voorafgaand aan dat moment vorm moeten krijgen. Dat werk zal dus gedaan moeten worden tussen het najaar van 2022 en het voorjaar van 2024.

Tot slot: het AML-pakket 2021

Naast de afronding van MiCA werkt de EU ook aan een grote herziening en harmonisatie van bestaande anti-witwasregelingen. Dit pakket geldt voor de gehele financiële sector en zal ook gelden voor crypto. Via dit pakket wordt de scope van de Europese anti-witwasregels uitgebreid naar alle diensten die straks onder MiCA vallen.

Ook relevant voor crypto is de Travel Rule. Voor traditionele financiële instellingen geldt dat zij in sommige gevallen verplicht zijn om bepaalde informatie door te geven aan de volgende instelling over de verzender en de begunstigde. Dat is in het geval van crypto-wallets erg complex, zeker omdat de wens (bij het Europees Parlement) lijkt te zijn om deze verplichting ook te laten gelden voor unhosted wallets. In hun recente TRF position paper legt Lekker Cryptisch precies uit waar die complexiteit in zit.

De onderhandelingen voor het grootste deel van het AML-pakket bevindt zich in de werkgroepfase, de verwachting is dat het nog tenminste 5 jaar duurt na het bereiken van het uiteindelijke akkoord van de triloog voordat dit gedeelte van het pakket in werking treedt. Voor de Travel Rule geldt dat deze in de Triloogfase is en is gekoppeld aan MiCA. De tijdlijn zal vergelijkbaar zijn met die van MiCA, d.w.z. 18 tot 24 maanden.


Ook interessant voor u

Nieuws

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

8 juli 2024

Topsector ICT organiseerde werkbezoek Tweede Kamer...

4 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijk...

1 juli 2024
Bekijk al het nieuws

Pagina's

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen of bijeenkomsten gepland voor dit onderwerp.

Bekijk alle evenementen
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies