Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Artikel over MWC'24

Artikel over MWC'24

In de aanloop naar het Mobile World Congres 2024 sprak directeur Frits Grotenhuis over het belang van de beurs voor Nederland. 

Gepubliceerd op 15 april 2024

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

ITchannelPRO sprak met directeur Frits Grotenhuis van Topsector ICT over de taakstelling vanuit de Nederlandse overheid, en de aanwezigheid van Topsector ICT op het MWC in het bijzonder. Volgens Frits wordt Nederland herkend en erkend om zijn vooruitstrevendheid op het gebied van de 5G- en 6G-technologie.

Topsector ICT is als organisatie in het leven geroepen om onderzoek en innovatie rond digitale technologie te stimuleren. Daartoe zijn verschillende subsidie-instrumenten beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de ICT-sector aangewezen als één van de tien speerpunten voor innovatie, en op het Mobile World Congres in Barcelona is Topsector ICT prominent aanwezig om de Nederlandse stem te laten horen en het Nederlandse paviljoen op MWC te ondersteunen.

“We hebben in Nederland een gunstig klimaat voor ICT-innovatie, dankzij ’s werelds beste mobiele en vaste netwerken, een hoogopgeleide bevolking en meerdere publiek-private samenwerkingsverbanden”, stelt Frits. “Mede daarom is het belangrijk te blijven investeren in deze branche.”

Topsector ICT is regisseur in het ICT-veld met mandaat om (nieuwe) technologieën te identificeren, prioriteiten te stellen en activiteiten te organiseren. Dat doen ze in de vorm van een ecosysteem en coalities (publiek/private samenwerkingen) rond zeven geselecteerde digitale technologieën, waaronder AI en connectiviteit, en technologieën die raken aan Future Network Services. Daarbij werkt Topsector ICT nauw samen met een breed palet aan stakeholders.

Werken met speerpunten

Frits: “Cruciaal in het door Topsector ICT uitgevoerde beleid is de keuze voor tien speerpunten of topsectoren die geselecteerd zijn door het Ministerie van EZK, en het stimuleren daarvan via verschillende subsidieregelingen en investeringen door zowel publieke als private partners. Voor de periode van 2024 tot en met 2027 is een budget van 5,7 miljard euro beschikbaar”, geeft hij aan. “Binnen het topsectorenbeleid wordt gewerkt met Kennis- en Innovatieagenda’s, ofwel KIA’s, om de nationale inspanningen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te coördineren en te sturen. Topsector ICT coördineert één van deze KIA’s, de Kennis- en Innovatieagenda Digitalisering. Daarbij staan zeven digitale sleuteltechnologieën centraal.”

Onderzoek en innovatie rond deze zeven digitale sleuteltechnologieën vormt het primaat van Topsector ICT, stelt Frits. “Daarnaast werken we aan drie flankerende activiteiten: internationalisering, mkb en de Human Capital Agenda ICT. Internationalisering is essentieel voor de toekomst van Nederland, en onze aanwezigheid in Barcelona past in deze aanpak. Mkb-stimulering is nodig om het midden- en kleinbedrijf te helpen bij de ontwikkelingen en uiteindelijk ook toepassing van nieuwe technologieën. Hiervoor hebben we subsidies ten behoeve van netwerkactiviteiten, innovatiemakelaars, innovatievouchers, haalbaarheidsstudies en R&D-projecten”, legt hij uit. “Een Human Capital Agenda is extra hard nodig nu de personeelstekorten de ontwikkeling van de industrie afremmen. De vraag naar ICT’ers groeit harder dan het nieuwe aanbod. Alleen met een gecoördineerde strategie is dit probleem aan te pakken.”

Binnen de programma’s en initiatieven van Topsector ICT wordt gewerkt in publiek-private samenwerking met organisaties uit de kenniswereld, het bedrijfsleven (inclusief startups en scale-ups), overheden en maatschappelijke organisaties, aldus Frits. “Door ecosystemen rond de digitale sleuteltechnologieën te ontwikkelen, kun je gezamenlijk onderzoek doen en innoveren. Het groeifonds consortium Future Network Services is hier een mooi voorbeeld van.”

Zeven sleuteltechnologieën

Binnen de KIA Digitalisering is er aandacht voor zeven digitale sleuteltechnologieën:

Mooie agenda

De agenda van Topsector ICT is goed gevuld, geeft Frits aan. “Hier in Barcelona laten we als Nederlands paviljoen en het startup-event 4YFN de wereld zien waar we mee bezig zijn en waar we elkaar kunnen helpen bij het verder doorontwikkelen van succesvolle business. Ik zie MWC als een heel belangrijk platform waar partijen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen inspireren en ook gezamenlijk weer tot nieuwe ideeën of missies kunnen komen. Uiteindelijk resulteert dit in nieuwe bedrijvigheid en toepassingen.”

Topsector ICT nodigt u van harte uit mee te werken aan de innovatiekracht van de Nederlandse economie. Voelt u zich aangesproken, neem dan contact met ons op via communicatie@topsector-ict.nl.

(dit artikel verscheen eerder in ITchannelPRO magazine 2024 #01 en op de website)

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies