Ga naar inhoud
Reactie Topsector ICT op Strategie Digitale Economie

Reactie Topsector ICT op Strategie Digitale Economie

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) presenteerde afgelopen vrijdag de kabinetsstrategie Digitale Economie, ontwikkeld in samenhang met de Werkagenda “Waardengedreven Digitaliseren” en de Nederlandse Cybersecurity­ strategie.

Vanuit Topsector ICT is mede input gegeven bij de totstandkoming van de strategie en op meerdere punten zien we sterke overlap. Zo onderschrijven we de ambitie van ‘een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen’ volledig. Ook onze focus op de activiteiten internationale samenwerking, human capital agenda ICT en de versterking van het (innovatieve) mkb ligt geheel in lijn met de gepresenteerde strategie. Verder komt een aantal van onze sleuteltechnologieën sterk naar voren: Future Network Services (5/6G), Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain en Cybersecurity.

Hieronder werken we eea nader uit langs de 5 pijlers die in de strategie staan genoemd:

1. Versnellen digitalisering mkb

Topsector ICT stimuleert in de mkb-werkgroep ICT-innovatie de samenwerking en vertegenwoordiging van het Innovatief mkb. Deelnemers zijn onder meer branchevereniging NL Digital, de ROM’s, branchevereniging FME, de werkgroep startups en scale-ups en de betrokkenen bij het mkb-plan van de NLAIC, RvO, het Ministerie van EZK, NWO en de Kamer van Koophandel. Dit onder andere om bij te dragen aan versnelde adoptie van digitale oplossingen voor ondernemers.   

Doelstellingen daarbij zijn: Aandacht en focus op de digitale sleuteltechnologieën en valorisatie van onderzoeksresultaten richting het Innovatief MKB. Innovatief MKB koppelen aan financiering (bijvoorbeeld de MIT-regelingen) en middelen voor opschaling. Samenwerken in de regio’s en aanhaken bij de regionale hubs (EDIH). Succesvolle use-cases over het voetlicht brengen. 

2. Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden

Topsector ICT zet zich met de Human Capital Agenda ICT in om partijen samen te brengen die zijn betrokken bij het opleiden, omscholen en stimuleren van toekomstige vakmensen. Allereerst door te werken aan een betere landelijke én regionale samenwerking om vraag en aanbod samen te brengen, door middel van lokale initiatieven van bedrijven, overheden en onderwijs aan instroom- en omscholingsprogramma’s. Daarnaast door aandacht te besteden aan het vergroten van diversiteit en inclusie op de ICT-arbeidsmarkt en binnen het ICT-onderwijsveld. Hierbij wordt gebruikgemaakt van evidence-based interventies en evidence-informed experimenten.  

Doelstellingen daarbij zijn: Partijen samenbrengen, financiële instrumenten goed in kaart brengen en stimuleren aanvragen innovatie subsidies in consortia. Opleiding en digitalisering samen op laten gaan en samenwerkingen in de regio’s. 

3. Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten

Topsector ICT onderschrijft het grote belang hiervan. Betreffende wetgeving is een belangrijke stap, onder andere voor wat betreft AI, waar NL AIC als één van de coalities onder de paraplu van Topsector ICT zich op focust. Daarnaast werken we samen op diverse andere dossiers van de Digitale Agenda van de Europese Commissie. Denk aan één van onze andere coalities, Dutch Blockchain Coalition op het gebied van een Europese digitale identiteit. Verder werken we nauw samen met de Data Sharing Coalition aan data delen en het werken aan uniforme gegevensuitwisseling binnen de EU.

4. Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur

Topsector ICT zet zich met de coalitie in oprichting Future Network Services in voor het versterken van de digitale infrastructuur. Communicatienetwerken zijn van essentieel belang voor de BV Nederland voor het aangaan van de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder meer duurzaamheid, gezondheidszorg, krimpende arbeidspopulatie en veiligheid. De nieuwe generaties (5G, 6G) maken heel snel mobiel internet mogelijk én het biedt kansen voor het ontstaan van nieuwe digitale diensten en toepassingen.

Doelstellingen daarbij zijn: Veilig datadelen en het versterken van onze internationale positie als land met hoogwaardige infrastructuur door middel van een Groeifondsvoorstel waarbij bedrijven en kennisinstellingen uit de sector worden opgeroepen zich aan te sluiten. Tientallen telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen hebben dat inmiddels gedaan.

5. Versterken cybersecurity

Topsector ICT heeft samen met de coalitie dcypher en alle topsectoren onlangs een belangrijke stap gezet in het versterken van de cybersecurity van Nederland. CS4NL (spreek uit: Sie Es for En El), voorheen het Breed Gedragen Programma Cybersecurity, bundelt de cybersecurity innovatiekracht van alle Topsectoren in Nederland. Het programma pakt cyberveiligheidsvraagstukken op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities en organiseert hiertoe efficiënte ketens van samenwerking. CS4NL gaat werken met een geschat budget van 27 tot 36 miljoen euro over vijf jaar.

Doelstellingen daarbij zijn: Het versterken van de cyberweerbaarheid van Nederlandse organisaties én het versterken van de Nederlandse economie en concurrentiepositie in de wereld.

Voor Topsector ICT is het belangrijk effectief en efficiënt samen te werken aan digitalisering. Niet om de digitalisering ‘an sich’, maar als een sterke ondersteuning van de grote maatschappelijke uitdagingen die we zien op het gebied van Energietransitie en Duurzaamheid, Zorg en Gezondheid, Landbouw, Water en Voedsel en Veiligheid. De Strategie Digitale Economie laat zien dat we daarin op één lijn zitten met de overkoepelende plannen van het kabinet.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies