Ga naar inhoud
Call Human Capital Learning communities geopend

Call Human Capital Learning communities geopend

Tags

Contactpersoon

Doel van de call

Snelle maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen vragen om een wendbare respons op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende arbeidspotentieel, maar zeker ook om het voorbereiden van professionals en studenten op de veranderende werkpraktijk. Scholing en werk spelen een essentiële rol bij het in gang brengen en versnellen van innovaties.

Deze call richt zich op de vraag hoe learning communities bijdragen aan innovatie en hoe dat proces kan worden geoptimaliseerd. De term ‘learning community’ betreft publiek-private leer-werkpraktijken bedoeld om innovatie aan te jagen. Kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en andere publiek-private partners werken hierin nauw met elkaar samen. Onderzoek, werken, innoveren én leren worden aldus met elkaar verbonden.

Call for proposals

De Call for proposals roept op tot aanvragen die zijn gericht op het verwerven van nieuwe fundamentele en praktijkgerichte kennis over de werkzame elementen van learning communities met betrekking tot het aanjagen van innovaties. Onderzocht kan worden:

  • Hoe werkend leren én innoveren een logisch onderdeel uit kunnen maken van een learning community;
  • Op welke manier een learning community dan ingericht moet worden;
  • Hoe daarbij de verbinding gelegd wordt tussen leren en innoveren.

Daarnaast beoogt de Call for proposals inzicht te verwerven in de manieren waarop learning communities het individueel leervermogen, het collectief leervermogen en het leervermogen van organisaties versterken in de context van innovatievermogen.

Ga naar de Call for proposals

Vier onderzoekscontexten

De KIA Energietransitie en Duurzaamheid, de KIA Gezondheid en Zorg, de KIA Landbouw, Water en Voedsel en de KIA Veiligheid hebben ieder het onderwerp human capital en learning communities naar voren gebracht voor het opzetten van deze call[1]. De te onderzoeken learning communities binnen deze call dienen actief te zijn in tenminste één van de vier volgende onderzoekscontexten:

I. Energietransitie en Duurzaamheid;

II. Gezondheid en Zorg;

III. Landbouw, Water en Voedsel;

IV. Veiligheid.

[1] Ook de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen heeft zich aan deze Call for proposals verbonden, vanuit haar ondersteunende rol in het bijdragen aan versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie in alle vier thematische onderzoekscontexten.

Matchmaking

Op vrijdag 10 maart 2023 van 13:00-17:30 uur zal NWO een matchmaking evenement op locatie bij NWO Utrecht organiseren voor de call ‘Human Capital Learning communities: essentieel voor het welslagen van maatschappelijke en technologische transities (KIC)’. Meer informatie volgt nog. Heeft u interesse in de matchmaking? Dan kunt u alvast een bericht sturen naar kic-humancapital@nwo.nl.

KIC zoekt technologische en economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Meer over het KIC

Dit bericht is afkomstig van NWO.nl

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies