Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

Tags

Contactperson

Frits Grotenhuis

Director

Topsector ICT

Topsector ICT brengt grote én kleine bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen samen in coalities en programma's rond kansen voor digitale sleuteltechnologieën die relevant zijn voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Én bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.

Binnen de coalities en programma's zijn publiek-private werkgroepen actief op meerdere uitdagende ICT-vraagstukken. Het opleiden van nieuw talent, het verspreiden van opgedane kennis en het stimuleren van internationale samenwerkingen zijn onderdeel van de aanpak van de Topsector ICT.

Samenwerking

Wij kijken graag samen met u wat de beste innovatiepartners, kenniscoalities, programma's en financieringsmogelijkheden zijn voor een mogelijke publiek-private samenwerking. Onderstaand leest u welke mogelijkheden daarvoor tot uw beschikking zijn en heeft u daarna nog vragen, neemt u dan vooral contact met ons op.

Toolkit samenwerking bedrijfsleven en wetenschap

In samenwerking met NWO, TNO, CIO Platform Nederland, FME en NL Digital is de toolkit ''Samenwerking ICT innovatie'' ontwikkeld. Indien u op zoek bent naar innovatie en productvernieuwing met betrekking tot digitalisering binnen uw bedrijf, dan is deze slidedeck voor u bedoeld! De toolkit gaat in op de volgende vragen:

 • Waarom en hoe kunt u samenwerken? Op deze slides wordt toegelicht wat de meerwaarde van samenwerking is en op welke thema's Team ddd het onstaan van samenwerking ondersteunt. Daarbij worden enkele voorbeelden genoemd van bestaande projecten
 • Financiële instrumenten. Om innovatie en onderzoek te stimuleren op het gebied van ICT zijn in het kader van het topsectorenbeleid allerlei door verschillende instanties (financiële) instrumenten in het leven geroepen. Deze instrumenten variëren van het stimuleren van netwerken, het laagdrempelig organiseren van advies op maat tot het mede financieren van onderzoek in publiek-private samenwerkingen.
 • Samenwerking in de communities van Team ddd. Op deze slides leest u de visie en missie alsmede de governance van Team ddd.

Bekijk de toolkit (.PDF)

Mogelijkheden om samen te werken

Via onze kwartiermakers

Binnen verschillende maatschappelijke uitdagingen en sectoren werken kwartiermakers van Topsector ICT aan het bundelen van partijen en ICT-innovatievragen om te komen tot (kennis)vraagstukken die in publiek-private samenwerking kunnen worden opgepakt.


Zij treden graag met u in contact hierover. Neem contact met ons op en wij brengen u in contact met een kwartiermaker.

Via de coalities en programma's

Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken. Om deze innovaties te ondersteunen en te stimuleren heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) deze website in het leven geroepen. Hier vindt u de verschillende samenwerkingen die zich richten op de belangrijkste onderzoeksgebieden.

Wat heeft u aan de coalities en programma's?

 1. Snelle ontwikkeling van kennis: meerdere partijen werken samen aan oplossingen
 2. Goedkope voorinvesteringen: leverage van andere partners en publieke middelen
 3. Inzetbare totaaloplossingen: door ecosysteembenadering gezamenlijk tot betere oplossingen komen en aandacht voor juridische aspecten
 4. Toegang tot kennis en Human Capital
 5. (Beleids)wind in de rug door aansluiting bij langjarig missiegedreven innovatiebeleid

Afhankelijk per programma, coalitie of samenwerkingsverband gelden ook onderstaande voordelen voor u:

 1. Marketing - versterkende profilering en aandacht in de media & events op specifieke thema’s
 2. Strategische business voordelen - kennisvoorsprong en als eerste op de hoogte over beleid, randvoorwaarden en ontwikkelingen in het veld
 3. Public Affairs - invloeduitoefening door inbreng ideeën vanuit een maatschappelijke context
 4. MVO - positioneren met maatschappelijke ontwikkelingen op thema’s

Bekijk de coalities en programma's

Financiering

Calls

Topsector ICT draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van de Rijksoverheid. Dit beleid wordt ondersteund door NWO binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. NWO ontwikkelt daarbinnen jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro: de missiegedreven programma's. Onderzoekers kunnen voorstellen indienen voor samenwerkingsprojecten met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

Bekijk de openstaande calls op nwo.nl.

Programmatoeslag

Onderzoeksprojecten in samenwerking met NWO, TNO of de verschillende Technische Universiteiten komen mogelijk in aanmerking voor programmatoeslag. Neem contact op met uw relevante onderzoek/kennis partner voor de mogelijkheden en consequenties hiervan.

Projecttoeslag

De regelingen rond PPS project toeslagen zijn gericht op zowel groot, midden en klein bedrijf en zijn bedoeld om onderzoek in publiek-private setting te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor toeslag zal een consortium moeten worden gevormd waarbij private partijen met kennisinstellingen samenwerken aan een onderzoeksvraag. Er zal altijd een in cash en/of in kind bijdrage (grofweg 30%) door de private partij(en) moeten worden gedaan om aan de voorwaarden voor deze subsidie te voldoen. Er zijn twee soorten PPS project toeslag regelingen, één aanvraag loopt via het TKI en één doet het consortium rechtstreeks bij RVO. Voor deze laatste zal apart via de Topsector ICT (ddd) een passendheidsverklaring (zie volgende kop) moeten worden aangevraagd.

Passendheidsverklaring

Omdat alle hierboven beschreven regelingen onderdeel uitmaken van het topsectoren beleid zal van elke aanvraag moeten worden vastgesteld of het bijdraagt aan de agenda van de desbetreffende topsector. Subsidieaanvragen die betrekking hebben op de materie rond topsector ICT worden door Ben van Lier gecontroleerd op passendheid bij de KIA ICT. Voor de aanvragen die via het TKI lopen is het aanvragen van de passendheidsverklaring onderdeel van het proces. Voor de aanvragen die niet via het TKI lopen moet het aanvragen van de passendheidsverklaring via de topsector ICT en kunt u mailen aan bijgaande mailadres. Dit laatste geldt voor:

- PPS projecttoeslagen groter dan 2 miljoen die rechtstreeks bij RVO ingediend worden.

 • Privacy overview
 • Necessary cookies
 • Third-party cookies
 • Additional cookies
 • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies