Ga naar inhoud
Review Software Engineering

Review Software Engineering

Gepubliceerd op 12 juli 2022

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en -innovatie in Nederland. Dit doet de topsector ICT binnen de context van het landelijke Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het Ministerie van EZK. De directeur topsector ICT heeft samen met het Topteam ICT een actief beleid op portfolio management van digitale sleuteltechnologieën. Anno 2022 zijn er vijf sleuteltechnologieën: Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Cybersecurity, Future Network Services.

Digitalisering en het belang van ICT voor onze maatschappij nemen een enorme vlucht. Zo ook lijkt het onderwerp Software Engineering substantieel in aandacht te groeien. Dit is mede door de Vereniging Software Engineering Nederland (VERSEN) onder de aandacht gebracht. Daarom heeft het Topteam ICT in het najaar van 2021 opdracht gegeven aan bureau M&I/Partners een review uit te voeren naar software engineering als potentiële sleuteltechnologie op basis van een afwegingskader van het Ministerie van EZK.

M&I/Partners heeft enkele tientallen gesprekken gevoerd met stakeholders uit de driehoek van onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven en overheden, naast deskresearch. Op basis hiervan is langs een zestal onderdelen van het EZK-afwegingskader gekeken naar de stand van zaken: maatschappelijke impact, economische impact, relatieve positie van Nederland, krachtenbundeling, meerjarige samenwerking in de keten, doorsnijdend karakter.

Hieruit komt naar voren dat het onderzoeksveld goed is georganiseerd en het onderzoek zelf is van (zeer) hoog niveau. Ook is er een (groeiend) tekort aan gekwalificeerde software engineering over de hele linie. Echter, de verbinding tussen onderzoek en onderwijs, enerzijds, en het toepassingsgebied, industrie en overheid, anderzijds, is nog zwak en onvoldoende gestructureerd. Op basis van het afwegingskader heeft het Topteam ICT dan ook besloten software engineering nu niet als sleuteltechnologie te benoemen.

Het rapport van M&I/Partners biedt veel aanknopingspunten om software engineering als onderwerp verder te brengen. Het Topteam ICT ondersteunt de komende periode dan ook een nadere verkenning door de VERSEN-community om, samen met onder meer NWO, te kijken naar manieren om het veld te versterken door het bedrijfsleven actief te betrekken en publiek-private samenwerking te stimuleren.

Frits Grotenhuis, directeur topsector ICT

namens het Topteam ICT

Download de Verkenning Software Engineering Eindrapportage (.pdf)

Download de Appreciatie Verkenning Software Engineering (.pdf)

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies