Ga naar inhoud
Nieuwsbrief BGP Cybersecurity

Nieuwsbrief BGP Cybersecurity

Tags

Cyber security technologies

Contactpersoon

Eddy Boot

Directeur

dcypher

Nieuwsbrief BGP Cybersecurity

Op 11 november 2021 vond tijdens het ECP Jaarfestival de eerste bijeenkomst voor het BGP Cybersecurity plaats. Op die dag is de stuurgroep benoemd en is er hard gewerkt aan het schrijven van ons BGP-document over cybersecurity innovatiebehoeftes in de Topsectoren. Gaandeweg sloten de Topsectoren zich aan en sinds februari 2022 zijn ze alle 10 aan boord. Het onderwerp cybersecurity is echt onder de aandacht en dat heeft geresulteerd in een zevental innovatiethema’s.

De thema’s zijn de leidraad van ons allemaal om in de komende periode projectvoorstellen te schrijven, gebaseerd op usecases die passen bij bedrijven uit de Topsectoren. Tot de zomer moeten we ons allemaal inzetten voor drie activiteiten. Projectplannen schrijven binnen de BGP-thema’s, partners aanhaken en financiële toezegging van middelen. Daarnaast hebben we ondersteuning nodig in het uitbouwen van het BGP Cybersecurity format tot een volwaardig programma.

Algemene updates

De fast track met Defensie is ver op weg en er hebben daarvoor enkele online sessies plaatsgevonden. Samen hebben we twee usecases gekozen om in deze fase uit te werken. Penvoerder is HTSM voor beide usecases. Doel van de fast track is het borgen dat Defensie financieel kan deelnemen aan enkele usecases. Hiervoor zijn op korte termijn teksten nodig in de voorjaarsnota van Defensie. Werktitels van de nu uit te werken usecases zijn: Modeleren en simuleren van complexe OT/IT systemen en Supply chain security i.c.m. lifecycle management.

We gaan ondertussen ook door met de andere usecases vanuit de Topsectoren in de periode mei/juni. Heb je een cybersecurity probleemstelling binnen de 7 thema’s die je met meerdere Topsectoren wilt oppakken, laat het ons dan weten! Daniël Frijters, Patrick de Graaf, Jasper Renema en Tom van Schie benaderen ondertussen met deze vraag actief de Topsectoren waarvan we verwachten dat daar initiatieven vandaan kunnen komen.

TNO heeft verder in opdracht van de KIA-ST een toets uitgevoerd op de tekst van het BGP (versie februari). Harold Veldkamp is door ons projectteam aangedragen als experts (nogmaals dank!). Het toetsmoment is vormgegeven in een eenmalige workshop en de resultaten geven het themateam en het topteam een geobjectiveerde blik op ons BGP. Het ging goed en de resultaten van de TNO-toets zijn binnenkort beschikbaar.

Er zijn aanpalende initiatieven op cyber (Coalitieteam Cybersecurity (NGF), Future Network Services (FNS), Data Sharing Coalition). We zijn daar nauw mee in contact. Bij overlap stemmen we af en we zoeken de synergie waar mogelijk. Besluit hierover tijdens stuurgroepvergadering 14 april:

  • Akkoord met verder verkennen samenwerking met Coalitieteam, richting NGF. BGP-proces gaat onverminderd door m.o.o. programma per 1/1/2023.
  • Akkoord met maximale complementariteit en minimale overlap met Future Network Services. We stemmen op detailniveau af met FNS om te zien of we het BGP-thema “Veilige en robuuste connectiviteit” verder moeten invullen (c.q. of we use cases binnen dit thema moeten activeren of niet).
  • We zien het BGP-proces nu als een sneeuwbal, we groeien gaandeweg op basis van inhoud en verschillende financiële middelen (TKI, private en publieke cofinanciering, NWO calls, KIA-V en KIA-ST).

Er zijn concept communicatiematerialen beschikbaar. In samenwerking met het ECP is dit informatiepakket beschikbaar gemaakt en bevat o.a. een slogan, kernzinnen en kernboodschappen. Stem met ons af wanneer je het materiaal zelf wilt inzetten.

Aandachtspunten voor de komende tijd

Projectplannen schrijven. In plaats van een groot matchmaking evenement gaan we bottom-up groepen vormen die rondom een BGP-thema een projectplan gaan schrijven. Belangrijke onderdelen zijn: BGP-thema’s en probleemstellingen, relevantie voor Topsectoren en achterban/deelnemers, verkenning onderzoeksvragen en financieel commitment (mei-juni).

Er komt een 1-pager beschikbaar over het BGP. Deze kan ingezet worden bij het aantrekken van de achterban. Volgt z.s.m.

Belangrijke datum

9 juni - Stuurgroepvergadering BGP Cybersecurity Topsectoren

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met Tom van Schie of Patrick de Graaf.

Mede namens Eddy Boot en Frits Grotenhuis

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies