Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Nieuw onderzoek start voor interventie en preventie van ondermijnende criminaliteit (KIC)

Nieuw onderzoek start voor interventie en preventie van ondermijnende criminaliteit (KIC)

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

NWO financiert drie nieuwe PPS-projecten die onderzoek zullen doen naar interventie en preventie van illegale activiteiten die onze wettelijke structuren ondermijnen. Deze zogenaamde ondermijnende criminaliteit heeft ontwrichtende effecten op de samenleving tot gevolg. Het onderzoek vergroot het handelingsperspectief voor burgers, opsporings- en handhavingsbeambten, waarmee ze weerbaarder en effectiever worden. Zes miljoen euro is beschikbaar, waarvan NWO vijf miljoen financiert en bedrijven en publieke organisaties een miljoen.

De bestrijding van ondermijnende criminaliteit wordt alleen effectiever als de wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burgers intensiever en gerichter samenwerken en zo gezamenlijk innovatieve interventiemodellen ontwikkelen. Voor het terugdringen van ondermijnende criminaliteit is een integrale aanpak noodzakelijk vanuit de technische, sociale en geesteswetenschappen. Het onderwerp ‘ondermijnende criminaliteit’ maakt deel uit van de missie ‘Integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit’ van de nationale Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid.

Binnen de KIC-call Ondermijnende criminaliteit zullen de drie toegekende onderzoeksprojecten werken aan uiteenlopende thema’s. Het project PRICELESS legt zich toe op het analyseren van praktijken van waardebepaling van kunstwerken en luxe-artikelen die worden omgezet in financiële activa voor bijvoorbeeld het witwassen van geld. In het FIDBID-project onderzoeken forensische experts, data scientists en criminologen manieren om forensische informatie van lab-analyses van drugs automatisch te extraheren en te rapporteren. Deze informatie biedt belangrijke aanwijzingen voor de productie, herkomst en het transport van het bewijsmateriaal. In het FORT-PORT-project werken bedrijfsleven, overheidsorganisaties en wetenschappers aan het stoppen van de cocaïnehandel, mensensmokkel en corruptie in en rond de Rotterdamse haven.

Gefinancierde projecten

PRICELESS - Dr. C. Rausch, Maastricht University

Criminaliteit met betrekking tot unieke goederen van grote waarde, zoals luxe-artikelen en kunstwerken, heeft zich op een verrassende manier ontwikkeld. Waar de lokroep voor criminelen vroeger lag in het stelen of vervalsen, ligt die nu in het omzetten in financiële activa, bijvoorbeeld om transacties te verdoezelen, geld wit te wassen of sancties te ontlopen. De sleutel tot de zogenaamde "assetization" van unieke goederen is hun taxatie, waarvan gebruik als onderpand voor krediet afhangt. Om de kwetsbaarheid voor ondermijnende (financiële) criminaliteit te begrijpen en aan te pakken, analyseert PRICELESS praktijken van waardebepaling, verzekering en boekhouding, en onderzoekt hoe deze worden gecorrumpeerd.

Mede-aanvragers

Universiteit van Amsterdam

Cofinanciers

Trends4FI/FIOD
ABN Amro/Trends4FI
Rabobank
Brightlands Smart Services Campus
Lege Artis
ArtTactic
Medical Data Works B.V.
Leastfixedpoint Software
Sprint Eins GmbH

Samenwerkingspartners

Trends4FI/tax authority
Trends4FI, FIU
Trends4FI/Ministry of Justice and Security
Trends4FI/Police
Netherlands Public Prosecution Service/FIOD
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
SRAL
DACS
Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity
AXA XL Nederland
Verisart
Deloitte Art and Finance, Luxembourg
Deloitte Nederland
Art loss register
De Correspondent
VPRO tegenlicht

FIDBID - prof. dr. A.C. van Asten, Universiteit van Amsterdam

In Nederland wordt ongeveer 25.000 keer per jaar bewijsmateriaal onderzocht op de aanwezigheid van hard of soft drugs. Deze onderzoeken vinden plaats in de laboratoria van de Nederlandse Politie, het NFI en het Douanelab waarbij gebruik wordt gemaakt van GC-MS (gas chromatografische scheiding gevolgd door een massa spectrometrische karakterisering). Naast de aanwezigheid van drugs, levert deze analyse ook interessante informatie op over de herkomst, productie en het vervoer van het materiaal. In het FIBDID project bundelen forensische experts, data scientists en criminologen hun krachten om deze forensische informatie volledig automatisch te extraheren en te rapporteren.

Mede-aanvragers

Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Politieacademie.

Cofinanciers

Netherlands Forensic Institute (NL)
Dutch Police
Dutch Customs
Capgemini

Samenwerkingspartners

OM (Public Prosecution Office)
WODC, Ministry of Justice and Security
Strategic Knowledge Center for Organized Subversive Crime
University of Lausanne
European Network of Forensic Science Institutes – Drug Working Group
Special Testing and Research Lab, Drug Enforcement Agency (DEA) (Virginia, USA)
Department of Forensic Science (DFS) (Virginia, USA)
The Center for Forensic Science and Education (CFSRE), Pennsylvania (USA)

FORT-PORT - prof. dr. C.G. van Wingerde, Erasmus Universiteit Rotterdam

De wereldhaven Rotterdam biedt werk aan kraanmachinisten, roeiers en havenarbeiders, maar ook aan inklimmers en uithalers die verbonden zijn met internationaal opererende criminele ondernemingen. In FORT-PORT werken het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en vooraanstaande wetenschappers samen om nu en voor de toekomst op een intelligente en voorspellende manier de cocaïnehandel, mensensmokkel en corruptie in en rond de Rotterdamse haven een halt toe te roepen. In verbinding met de stad Rotterdam, haar haven en het internationale havennetwerk draagt FORT-PORT bij aan het ontwikkelen van een economisch welvarende, veilige, weerbare en daarmee toekomstbestendige wereldhaven en het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit.

Mede-aanvragers

Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht

Cofinanciers

Netherlands Defence Academy
Strategic Knowledge Centre Subversive Crime
Secure Logistics
Deltalinqs
Deloitte Financial Advisory – Forensic/ Financial Crime
Pandora Intelligence
Foundation (Stichting) De Verre Bergen
Rotterdam Municipality
Bureau Bridgges
Zadkine
Port of Rotterdam
Securitas

Samenwerkingspartners

Seaport Police (Zeehavenpolitie)
Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD)
Public Prosecution Service Rotterdam
Team Migration and Human trafficking of the Alien Police (AVIM)
Customs (Douane)
STC-Group (Scheepvaart & Transport College)

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Dit artikel komt van NWO

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies