Ga naar inhoud
Hoe gaat het met de plannen van de Strategie Digitale Economie?

Hoe gaat het met de plannen van de Strategie Digitale Economie?

Gepubliceerd op 27 oktober 2023

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

De afgelopen week publiceerde het Ministerie van EZK de eerste Voortgangsrapportage van de Strategie Digitale Economie. Hierin wordt de voortgang van het afgelopen jaar gepresenteerd en in hoeverre er zicht is op de geformuleerde doelen voor 2030.

Strategie Digitale Economie

Voor wie het niet meer helder heeft: de Strategie Digitale Economie is in 2022 gepubliceerd en beschrijft hoe Nederland in 2030 de kansen van de digitale economie optimaal weet te benutten. De strategie sluit nauw aan op het langetermijnbeleid van het Digitaal Decennium van de Europese Unie.

5 Pijlers

Net als de Strategie, is de Voortgangsrapportage opgedeeld in 5 pijlers. Leest u daarover in onze reactie op de Strategie Digitale Economie van een jaar geleden. In het kort kunnen we stellen dat de inspanningen van Topsector ICT nog volledig op koers liggen met de strategie, we in Nederland een gunstige uitgangspositie hebben, maar dat een aantal zaken extra inspanning vraagt.

Zo verbetert ons cybersecurity bewustzijn, maar onderneemt met name het kleine mkb te weinig actie om online risico’s te melden en cybersecurity onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Daarnaast gaan wereldwijde technologische ontwikkelingen op gebieden als AI, datadelen en cloud zó snel dat Nederland en de EU volgens de minister op achterstand staan.

“Blijvende aandacht voor digitalisering is nodig, want die goede uitgangspositie is geen rustig bezit. Zonder blijvende inspanning lopen we op lange termijn welvaart mis, vergroten ongewenste afhankelijkheden en kunnen maatschappelijke belangen onder druk komen te staan. Daarom blijven we investeren in kennis, innovatie en vaardigheden en werken we aan de vormgeving van effectieve spelregels en toezicht op digitale markten. We doen dat samen, in onze ecosystemen met publiek-private samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en medeoverheden,” aldus minister Adriaansens in de kamerbrief van 24 oktober j.l..

Samen met onze coalities geven we de zaken aandacht die nodig zijn om onze gezamenlijke digitaliseringsambities waar te maken.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie

Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies