Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet publiceert vandaag de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin maakt het kabinet extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend en geeft een overzicht van andere investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

Gepubliceerd op 26 juni 2020

De in oktober gestarte Nederlandse AI Coalitie (inmiddels 350 bedrijven, kennisinstellingen, overheden waaronder het ministerie van EZK en maatschappelijke organisaties) krijgt vandaag een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen. Deze publiek-private samenwerking heeft de Nederlandse aanpak van AI ontwikkeld en streeft naar een publiek-private investering van in totaal twee miljard euro in zeven jaar. Het kabinet investeerde zelf in 2019 al 64 miljoen euro in deze technologie en ambieert verdubbeling van het publieke deel.

AI belooft, mits mensen erop kunnen vertrouwen dat het zorgvuldig wordt ingezet, een belangrijke basis te zijn voor innovatie in zorg, energie, mobiliteit, landbouw en voeding, maakindustrie en onderwijs. Daarom is onderzoek naar ethische, juridische en sociale aspecten voor het verantwoord toepassen van AI ook een belangrijk doel van deze coalitie.

Digitalisering van bedrijfsleven

Digitalisering van de industrie is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Inmiddels is het aantal zogenoemde smart industry fieldlabs gegroeid tot 45. Gezamenlijk hebben bedrijven, overheden, regio’s en onderzoeksinstellingen in totaal nu al 314 miljoen euro aan investeringen weten te mobiliseren. Begin dit jaar is ook de zogenoemde Data Sharing Coalition van start gegaan. Meer dan twintig partijen uit verschillende sectoren werken aan afspraken die het delen van data tussen sectoren moet vergemakkelijken.

Het Nederlandse mkb maakt steeds meer gebruik van online verkoop en verdient daar meer aan: dit jaar voor het eerst boven het EU-gemiddelde voor digitaal zakendoen. Het kabinet ondersteunt kleinere bedrijven actief met kennis en financiële middelen om digitaal én cyberveilig te ondernemen.

Digitale vaardigheden en dienstverlening

Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor het benutten van de kansen van digitalisering en een leven lang ontwikkelen, zowel breed binnen het onderwijs als voor werkenden. Voor werkenden is vanaf dit jaar de SLIM-regeling in werking getreden. Hiermee kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tot en met 2022 is hiervoor jaarlijks 48 miljoen euro beschikbaar. Ook krijgen Nederlanders via lopende campagnes als Doe je updates en Eerst checken dan klikken actief informatie om digitaal weerbaarder te worden.

Bij het uitbreken van de coronacrisis vroeg de continuering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen om extra aandacht. Digitale hulpmiddelen zijn niet bij alle zorgorganisaties direct voor handen. Daarom is er binnen de Stimuleringsregeling eHealth Thuis versneld 23 miljoen euro vrijgemaakt om zorg op afstand versneld mogelijk te maken.

Digitalisering van de overheid

Het is belangrijk dat ook de overheid verantwoord digitaliseert. Daarbij is het uitgangspunt dat we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in een digitale samenleving. Zo breiden we het aantal Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken uit voor ondersteuning van burgers in het digitaal zakendoen met de overheid. Tegelijkertijd zetten we in op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven met het Innovatiebudget. Hiermee zijn inmiddels twintig projecten ondersteund die bijdragen aan maatschappelijke opgaven rondom AI, burgerparticipatie maar ook slimme mobiliteit.

Jaarlijkse conferentie digitalisering

De strategie ‘Nederland Digitaal’ is in 2018 op initiatief van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gelanceerd. Deze Nederlandse digitaliseringstrategie vormt de basis voor een kabinetsbrede integrale aanpak op het gebied van digitalisering. Het kabinet organiseert ook jaarlijks de conferentie Nederland Digitaal met ondernemers, wetenschappers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties om de strategie te blijven vernieuwen. De editie van 2020 in Groningen is vanwege corona uitgesteld van maart naar een later moment.

Zie ook het document: Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

deze informatie is oorspronkelijk gepubliceerd op rijksoverheid.nl
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies