Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Dutch Blockchain Coalition update september

Gepubliceerd op 21 september 2018

RSS Feed

Dit artikel is geplaatst op: dbc

De leden van de Dutch Blockchain Coalition worden aan de hand van een nieuwsbrief maandelijks op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen. Lees hieronder de update van september.


Beste coalitiegenoten,

Inmiddels zijn de meeste van ons weer aan het werk na een welverdiende vakantie. Na de zomervakantie is dit een goed moment om onze Dutch Blockchain Coalition nieuwsbrief te starten.

Zoals een goede coalitie betaamt, hebben we veel gemeenschappelijk. Er is in ieder geval een brede behoefte aan kennis en kennisdeling. We zullen daarom deze nieuwsbrief maandelijks versturen. Dat helpt om af en toe bij te lezen en te zien waar onze coalitie aan werkt. Daarnaast gaan we binnenkort van start met het oprichten van online communities, waar je altijd kan kijken/vragen/meepraten met de laatste ontwikkelingen. Dat doen we binnen de coalitie, maar we zullen ook starten met de fieldlabs.

Zo sluiten we aan bij wat er in den lande plaatsvindt en krijgen we direct input waar wij elkaar kunnen helpen. Op 6 oktober tijdens de strategiemeeting zullen we presenteren waar we concreet aan werken binnen de coalitie. Deze nieuwsbrief geeft alvast wat achtergrond informatie per actielijn. Een heugelijk moment: onze Homebase is ‘open for business’. Maandag werden we hartelijke welkom geheten door de decaan van de faculteit EWI John Schmitz, hoogleraar Dick Epema en andere TU Delft hoogwaardigheidsbekleders (zoals onze eigen Johan Pouwelse).

Direct daarna hebben we onze meeting met het programmateam gehouden in de nu nog wat leeg ogende ruimte. De ruimte is beschikbaar voor meetings en als bijpraatplek voor iedereen die betrokken is bij onze coalitie. Veel dank aan Stefanie, Margo Strijbosch en René Montenarie die de homebase mogelijk gemaakt hebben! Ik ben benieuwd of er nog andere zaken zijn die je graag wilt terugzien in toekomstige nieuwbrieven. Laat maar horen, zo laten we deze informatiestroom mooi organisch groeien. Verder nogmaals een warm welkom voor onze nieuwe coalitiepartners: CMS, CGI, Hogeschool Utrecht en Saxion!

Met vriendelijke groet, Frans van Ette Coalitiemanager

Deliverables & Planning

Op de kennisbank van de coalitie hebben we een document geplaatst waarin de acties uit de actieagenda zijn vertaald naar deliverables inclusief tijdslijnen. Nog niet helemaal KPI-waardig, maar wel een tool die het mogelijk maakt voor ons en jullie om te zijn waar aan gewerkt wordt en wanneer er zaken opgeleverd worden. Deze informatie wordt maandelijks bijgewerkt en is daarmee een levende planning die zich aanpast aan de veranderende blockchain wereld. Het Excellbestand met de deliverables en de planning is met deze link te downloaden (inloggen vereist).

Actielijn 1: Sovereign Identity

Doelstelling voor dit najaar is het bouwen van werkende en concrete prototypes voor het concept van Identity by attestation. Deze werkende prototypes zetten we mede in om de bestuurlijke en politieke daadkracht te vergroten. Waardevolle en veilige ID toepassingen geven bestuur en politiek het comfort om stappen te durven zetten. In dat zelfde licht werken we door aan het ontwikkelen van congruente wet- en regelgeving, het betrekken van toezicht en inspecties en het creëren van verder draagvlak bij consumentenorganisaties en belangenorganisaties van burgers en patiënten.

Concreet gaan we binnen Actielijn 1 de volgende stappen zetten:

 • 8 september: verdere uitwerking in use cases, definiëren functionele en niet functionele requirements (onder andere hypotheken en smart grids)
 • 11 en 12 sept: werkconferentie IPOT: setting the agenda, consensus over doelen, architecture, requirements en toepassing van use cases.
 • 2de helft september: start development teams, gevolgd door werksessies op de DBC home base
 • September en verder:
  • analyseren kansrijke DLT platforms & ID toepassingen
  • onderzoek naar implementatiemanagement (veranderkundig, informatiekundig, bestuurlijk)
 • September: participatie in EU en global standaardisatie en normalisatie platformen
 • Q4: Nationale ID Summit politiek en bestuur met oplevering prototypes, analyses en advisering t.a.v. wet- en regelgeving. Deze Summit moet leiden tot consensus over een gemeenschappelijke actieagenda waaraan zoveel mogelijk sectoren zich committeren.

Actielijn 2: Realiseren condities

Een aantal onderwerpen in Actielijn 2 staan nog in de grondverf, maar we maken ook voortgang.

 • Midden september is het verslag gereed van de werkgroep die Smart Contracts vanuit juridisch en wetgevend perspectief heeft bekeken. We krijgen de belangrijkste uitkomsten en vervolgacties gepresenteerd tijdens de strategieteam meeting van 6 oktober. Het rapport zal natuurlijk ook gedeeld worden.
 • TU Delft en de Radboud Universiteit hebben de opdracht gekregen om de stakeholder analyse uit te gaan voeren. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de periode 1 sept t/m 31 december. We gaan begrijpen hoe de belangen en samenwerking binnen onze coalitie vorm krijgt met adviezen daaromtrent. Daarnaast zullen we communicatieadviezen krijgen. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd door de TU Delft.
In de grondverf:
 • Binnenkort zullen de fieldlabs uitgenodigd worden om elkaar te informeren over voortgang en waar men tegen problemen aanloopt. Die laatste categorie is goede input voor de coalitie om de tanden in te zetten. Daarnaast presenteren we ons plan voor een verbindende online community. Doel: het direct delen van vragen, antwoorden, software, ervaringen met platforms ec.
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 225.000 euro beschikbaar gesteld voor cyber security onderzoek. De precieze invulling wordt begin september besproken.
 • Standaardisatie en normalisatie gaat nu echt beginnen. 7 september vindt er een dag plaats met NEN en partijen uit de coalitie, waar we de eerste aanzet willen geven tot een goed proces. Welke standaarden zijn relevant, welke ontwikkelingen willen we actief aan bijdragen en passief volgen. Idee is om aan de hand van een belangenanalyse de scope te bepalen.

Actielijn 3: Ontwikkelen en uitvoeren Human Capital Agenda

Met deze actielijn maken we inzichtelijk welke kennis en kunde rond blockchain aanwezig zijn, gewenst zijn en eventueel nog verder moet worden ontwikkeld en gedistribueerd. In de maanden juli, augustus en september zijn we van start gegaan met een inventarisatieronde langs de partners; zowel de aanbieders van cursussen als de organisaties die blockchain kunnen implementeren. Op dit moment maken we een analyse van de uitkomsten en krijgen we zo een eerste beeld van de match tussen vraag en aanbod. Op basis hiervan bepalen we vervolgstappen voor zowel de korte als de langere termijn. De planning ziet er als volgt uit:

 • 11 september: eerste toetsing analyseresultaten tijdens de werkconferentie IPOT
 • 6 oktober: vaststellen vervolgstappen op de korte en langere termijn
 • Mogelijk: in oktober, november, december en januari: kennisbijeenkomsten

Ondersteuning Coalitie en actielijnen

Inmiddels bouwen we voort op het goede werk wat eerder al is gedaan om de coalitie structuur te geven en support te bieden aan de teams die inhoudelijk aan het werk zijn.

Belangrijk onderwerp is ook het Plan 2018 en verder. De actieagenda is nog vrij jong, dus we gaan er geen nieuw dik document van maken, maar we moeten wel een aantal belangrijke afspraken maken voor het komende jaar. We weten ook dat een volwassen blockchaininfrastructuur niet in een jaar gebouwd is, dus onze reikwijdte moet verder liggen. Tegelijkertijd willen we wel snel kunnen reageren op veranderingen en nieuwe prioriteiten, dus we gaan er ook geen detailplanning van maken. Meer hierover in aanloop naar 6 oktober waar we het plan zullen presenteren.

Verder relevant:

 • Financiële verantwoording: structuur besproken en wordt gepresenteerd op 6 oktober.
 • Online Community: volgende week kiezen we een tool. In de 3 weken die volgen, inrichten en in gebruik nemen.
 • De homebase is formeel de onze! Maandag 4 september heeft de decaan van de Faculteit EWI John Schmitz de deuren geopend. Lees het bericht op onze website.

Externe Communicatie

Na de succesvolle lancering van de coalitie op 30 maart hebben er op het gebied van externe communicatie de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

In juni hebben wij samen met Techruption en de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen een tweedaagse Deep Dive into Identity conferentie georganiseerd. Bekijk hier het videoverslag. Ook zijn wij partner van de internationale Blockchain Future of Trust Summit 2017 op donderdag 28 september waar een aantal van onze partners (waaronder TNO, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de nieuwe toetreders CMS) een actieve bijdrage gaan leveren aan de maatschappelijke vraagstukken die aan de ronde tafels behandeld worden. Daarnaast zullen we als coalitie begin oktober, in samenwerking met de NBSO (RVO) en Enterprise Summit, aanwezig zijn op het Blockchain Solutions Forum in Barcelona (3-5 oktober).

We zullen als coalitie zichtbaar zijn op de beursvloer, een plenaire presentatie verzorgen en we hebben 25 conferentiekaarten te verdelen onder coalitieleden, waarover we jullie later zullen berichten. Mocht u nu al interesse hebben in een van de beschikbare kaarten, kunt u dat laten weten via: bc3@dutchdigitaldelta.nl.

In aanloop naar de internationale Blockchain Future of Trust Summit 2017, de Becon Barcelona (3-5 oktober) en andere externe blockchain events, ontwikkelen we een teaser in printvorm en een online magazine waarmee we kunnen laten zien wat de coalitie doet, welke partners ermee doen en aan welke use cases zij werken. In november verwachten we de eerste resultaten op de actielijnen waarover wij nieuwsberichten zullen plaatsen en actief de media voor zullen benaderen.

Ook interessant voor u

Nieuws

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

8 juli 2024

Topsector ICT organiseerde werkbezoek Tweede Kamer...

4 juli 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijk...

1 juli 2024
Bekijk al het nieuws

Pagina's

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen of bijeenkomsten gepland voor dit onderwerp.

Bekijk alle evenementen
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies