Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Digitalisering en ICT in het hoofdlijnen regeerakkoord

Digitalisering en ICT in het hoofdlijnen regeerakkoord

Na het debat in de Tweede Kamer over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB en de aangekondigde radiostilte is het voor Topsector ICT een goed moment om te zien welke rol ICT en digitalisering krijgen toebedeeld in het regeerakkoord.

Graag delen we met u waar we vandaan komen, waar we nu staan en hoe we de toekomst zien.

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

Verleden

Vanuit het verleden zien we dat een intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen vruchtbaar is gebleken voor de ICT-kennisontwikkeling en -innovatiekracht van Nederland. In vorige Kennis en Innovatieconvenant (KIC)-periodes heeft digitalisering een grote rol gespeeld in het versnellen en bekrachtigen van een leidende positie van Nederland in Europa en de rest van de wereld. Voor een klein land leveren we een grote bijdrage aan de ontwikkeling van digitale technologieën en de toepassingen ervan in bijvoorbeeld gezondheidszorg, veiligheid, landbouw, water en voedsel en de energietransitie. Ook is reflectie op digitale technologieën een rol die ons past, zo leverde Nederland bijvoorbeeld een grote bijdrage in het formuleren van de onlangs goedgekeurde Europese Artificial Intelligence Act.

Met de komst van een zelfstandige Kennis en Innovatieagenda (KIA) Digitalisering, als onderdeel van het KIC 2024-2027 dat op 2 november ’23 werd getekend, heeft digitalisering een autonome plaats gekregen in het bestendigen en versterken van de Nederlandse economie.

Heden

Topsector ICT werkt als penvoerder van de KIA Digitalisering aan het vormen van een vruchtbaar ecosysteem rondom zeven digitale sleuteltechnologieën, waarvan er drie specifiek zijn genoemd als cruciaal voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie in de Nationale Technologiestrategie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Verschillende instrumenten voor het stimuleren van publiek-private samenwerking ondersteunen gedegen onderzoek en ontwikkeling (van toepassingen) van digitale technologieën. Instrumenten die tot stand komen in samenwerking met onder meer NWO en RvO, naast PPS-toeslagen van topsectoren staan ter beschikking van samenwerkingsverbanden bestaande uit onderzoekers en ondernemers. De coalities rondom de sleuteltechnologieën faciliteren vertrouwde mogelijkheden om kennis uit te wisselen, samen te werken en elkaar vooruit te helpen.

De belangstelling voor samenwerking op het gebied van digitalisering is groot, zeker gezien de mondiale ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende wens Europese autonomie te waarborgen.

Toekomst

Als we kijken naar de rol die ICT en digitalisering in het hoofdlijnen regeerakkoord innemen, zien we zowel mogelijkheden als aandachtspunten. Om te beginnen is er aandacht in het akkoord voor het versterken van kennis van digitalisering bij de overheid, een goed en belangrijk punt. Inzake de bescherming van de nationale veiligheid meldt het document dat bevoegdheden in verband met digitale ontwikkelingen moeten worden aangepast. Hierbij zijn wij enthousiast over de melding dat “De aanpak van digitale dreigingen door statelijke actoren en cybercriminelen wordt versterkt; intensieve samenwerking tussen overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijfsleven wordt bevorderd,” aangezien we de ervaring hebben dat dergelijke samenwerking bijzonder effectief is. We zien ook specifieke aandacht voor digitalisering inzake de bereikbaarheid van overheidsorganisaties, het omroepbestel en de rechtsorde.

Wat we nog missen in het hoofdlijnenakkoord is aandacht voor digitale geletterdheid en het stijgende tekort aan ICT’ers, en een (financieel) plan voor kennis- en innovatieontwikkeling zoals voorheen het Nationaal Groeifonds.

Topsector ICT heeft vertrouwen in de vele organisaties en mensen die met enthousiasme, talent en ambitie samenwerken aan betrouwbare, veilige en toepasbare digitale technologieën.

Download hier het hoofdlijnen regeerakkoord

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies