Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Deze 12 AI-bedrijven kregen SBIR financiering om mensgerichte AI-oplossingen te ontwikkelen

Deze 12 AI-bedrijven kregen SBIR financiering om mensgerichte AI-oplossingen te ontwikkelen

In een poging om de vooruitgang op het gebied van AI te bevorderen, daagde de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondernemers in het najaar van 2021 uit om nieuwe op mensgerichte AI gebaseerde producten, diensten of product-dienstcombinaties te ontwikkelen voor partijen in de publieke sector.

Gepubliceerd op 25 januari 2022

Het doel van deze Small Business Innovation Research (SBIR)-innovatiecompetitie was het ontwikkelen en testen van mensgerichte AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de publieke sector binnen de volgende 3 thema’s:

  1. Het functioneren van de democratie en de relatie tussen burgers en overheid.
  2. Mogelijkheid tot het verbeteren van de participatie aan de samenleving.
  3. Het voldoen van (de implementatie van) AI-systemen aan mensenrechten.

De SBIR omvat in totaal drie fasen voor een specifieke uitdaging. In de eerste fase gaat het om de haalbaarheid van een oplossing, terwijl in de tweede fase het concept wordt uitgebouwd tot een ontwikkeld product. In de derde fase wordt het ontwikkelde product op de markt gebracht. Voor de mensgerichte kunstmatige intelligentie voor de publieke sector zijn twaalf bedrijven geselecteerd die hun projecten tussen december 2021 en september 2023 zullen uitvoeren.

De 12 winnende voorstellen fase 1:

1. Serviceheroes bv. DigBrief | Mogelijkheid tot participatie aan de samenleving

Met de ontwikkeling van DigiBrief werkt Serviceheroes aan een digitale oplossing voor het automatisch omzetten van brieven naar een begrijpbare tekst, onafhankelijk van taal en opleidingsniveau. In het DigiBrief portaal kunnen (foto’s van) brieven worden geüpload die vervolgens met behulp van OCR-technieken worden samengevat en o.b.v. context worden vertaald naar een begrijpbare tekst voor de ontvangende partij. De knowledge-based engine triggert vervolgens met behulp van neuraal netwerktechnieken automatisch vervolgacties (e.g. betaling). Met de ontwikkeling van het AI-gebaseerde DigiBrief platform draagt Serviceheroes bij aan de mate waarin éénieder kan participeren aan de samenleving, zonder tussenkomst van familie, vrienden of derden.

2. Mobile Water B.V. “Sociale virtuele assistent”

Mobile Water is een digital-first startup die digitale interactie voor consumenten wil stroomlijnen. Het biedt een AI-platform genaamd Nova One, dat digitale ervaringen mogelijk maakt die aanraken en luisteren. Het biedt conversatie- AI-platforms in de vorm van chatbots en berichtendiensten zoals messaging gateway, incident manager, bulk manager om er een paar te noemen. De startup biedt ook UX-managementservice, maar is populair voor communicatiediensten, chatbots en messaging gateway. Messaging is een belangrijk instrument voor bedrijven en Mobile Water kiest voor een aanpak die bijna gelijk is aan gamification. Het is een ideale partner voor bedrijven die SMS-, RCS-oplossingen in hun producten willen opnemen.

3. d-centralize B.V. LOQUI; participation by speech

Mensen met een taalachterstand (Nieuwe Nederlanders, statushouders, laaggeletterden), digi-/analfabeten en blinden/slechtzienden hebben moeite met de digitalisering van de maatschappij, o.a. in het kunnen gebruiken van digitale overheidsdiensten. Doel van dit project is om op AI gebaseerde spraaktechnologie – genaamd Loqui (latijn voor spreken) – te ontwikkelen, waarmee digitale tools ontwikkeld kunnen worden, zodat de genoemde kwetsbare doelgroepen beter kunnen participeren in de (digitale) samenleving. Hiertoe willen we een spraaksturingstool ontwikkelen in de Nederlandse, Engelse en Arabische taal, waarmee we alle digitale overheidsdiensten bestuurbaar maken met spraak en waarmee we eveneens direct ook taalachterstanden kunnen herkennen.

4. Technologies B.V. Vicarious Perception

Met AI een behapbaar debat – video en tekst AI analysedienst om politiek toegankelijker te maken. Veel mensen hebben het idee dat de politiek ver van ze af staat. We hebben geen goed beeld van wat er precies besproken wordt in de politiek of bij de lokale gemeente. Dat terwijl veel vergaderingen waar belangrijke beslissingen worden gemaakt gewoon live te volgen zijn. Er zijn echter – heel begrijpelijk – weinig mensen die dat doen. Wij willen met behulp van AI analyse deze informatie op een heldere manier presenteren. Door emotie analyse van stem en gezicht te combineren met tekst analyse van de inhoud van het debat kan voor iedere burger de meest relevante informatie geselecteerd worden.

5. Councyl B.V. Een schaalbare menselijke maat

Public policy execution demands fairness, accountability, and resource efficiency without loss of the human touch. These factors are often forced into a false dichotomy where efficiency gains come at the expense of quality or human touch. In this initiative, Councyl will develop a practical application of a novel AI approach that can digitize human decision expertise in a fully transparent choice-model, restoring the human touch (menselijke maat) while enhancing efficiency. With this project we want to map our added value, identify hurdles and prove technical feasibility towards assisting public policy execution.

6. 1Zoorobotics B.V. AI-gedreven uitspraakvoorspeller

Toegankelijke rechtspraak is een groot goed in Nederland, tegelijkertijd lopen de kosten van rechtsbijstand hoog op en zal er meer en meer beroep worden gedaan op het rechtsysteem. Met AI kan met in een voorfase een algemene rechterlijke toets plaatsvinden waarbij relevante ‘events’ automatisch worden vergeleken met jurisprudentie dmv een artificiële intelligentie omgeving. Hiermee wordt de uitspraak voorspelt door honderdduizenden openbare zaken in onder andere rechtspraak.nl binnen een paar seconden te vergelijken met het conflict. Heeft de vreemdeling of burger een duidelijk kansloze zaak, dan hoeft deze niet naar de rechter en zal dit het gehele rechtssysteem ontlasten en de burger meteen duidelijkheid verschaffen. Er is een haalbaarheidsproject nodig om te toetsen of de AI juist voorspelt met sociale rechtszaken.

7. DuckDuckGoose B.V. Explainable AI voor deepfake detectie

De technologie omtrent deepfakes trekt steeds meer de aandacht. Sinds 2017 zijn deepfakes een realiteit en kunnen mensen ze overal tegenkomen. Onderzoekers uit University College London zien deepfakes als de gevaarlijkste toepassing van AI als het gaat om criminaliteit en terrorisme. Deepfakes worden namelijk steeds realistischer en makkelijker om te maken. Om de negatieve toepassingen van deepfakes te onderscheppen beoogt DuckDuckGoose een inzichtelijk en uitlegbaar AIsysteem te ontwikkelen voor het detecteren van deepfakes. Het beoogde project sluit daarom nauw aan bij doelstelling 3 “Het voldoen van (de implementatie van) AIsystemen aan mensenrechten” van de SBIR oproep.

8. Datastreams B.V. Certified Datastreams

Certified Datastreams (CD) is een dienst voor gemeenten en andere publieke instellingen die hun data-gedreven beleid AVG-proof moeten gaan inrichten. Dit voorstel richt zich specifiek op het doelmatig verwerken van data. Gemeenten hebben zorgplicht en zijn verplicht toe te zien op de rechtmatige inzet van gemeenschapsgeld. Met dit voorstel kunnen zij deze taak uitvoeren zonder dat hier onnodig herleidbare persoonsgegevens uitgewisseld worden. De casus die in dit haalbaarheidsonderzoek wordt gevalideerd is voor de gemeente Uden en het gebruik van de WMO-pas voor de Regiotaxi. De regiotaxi is aanvullend vervoer bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig, of met hulp van familie of vrienden, kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking, of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Inwoners van gemeente Uden die beschikken over een pas kunnen gebruik maken van dit aanvullende en openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief. In dit project wordt een innovatie ontwikkeld die doelmatig uitwisselen van gegevens makkelijk en controleerbaar maakt en, waar nodig, gevoelige data beveiligd wordt door middel van data protection technieken zoals encryptie. Hierdoor ontstaat een schaalbare en kosten-efficiënte data-gedreven dienst die gemeentelijke voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.

9. Lucidminds B.V. Dataville: Privacy-preserving data sharing

Data is precious for organizations and can provide them with useful insights into operations and processes, which can lead to great added value. Concerns about the privacy of data have become an increasingly prevalent issue for organizations however, and organizations need to protect their data. Lucidminds envisions to develop a solution, DataVille, which is a platform that allows an organization to analyse, train and manage data organizationally/departmentally without compromising the privacy of the user’s data. DataVille will analyse the use case and type of data, and automatically fit the most suitable privacy-preserving technology to the use case.

10. EDIA B.V. Leesbare teksten voor burgers met een taalachterstand

EDIA ontwikkelt AI technologie waarmee het leesniveau van teksten kan worden geanalyseerd en vereenvoudigd. Overheden en andere publieke organisaties kunnen hiermee hun schriftelijke communicatie beter afstemmen op de behoeften van burgers. Met name mensen met een taalachterstand krijgen hierdoor meer toegang tot informatie en worden beter in staat gesteld om te kunnen participeren aan de maatschappij.

11. Y. Digital B.V. Mijn OverheidsAssistent

Elke burger wordt geacht de wet te kennen. Maar wetten zijn ingewikkeld, dus hoe kom je erachter welke regels gelden voor jouw specifieke situatie? Je hebt al snel een adviseur nodig. Dat moet anders: laagdrempelig, makkelijker, inclusief.

Uitvoeringsorganisaties hebben dezelfde uitdaging. Om een specifiek dossier af te kunnen handelen, moeten overheidsprofessionals veel juridische regels aanleren of opzoeken in handboeken en werkinstructies. Ons doel: een AI-assistent ontwikkelen die aangeeft welke regels relevant zijn voor een specifiek dossier en deze regels toegankelijk en toepasbaar maakt. Die eerst uitvoeringsprofessionals helpt bij hun werk, verder wordt getraind en daarna ook voor burgers beschikbaar is.

12. 2Tango B.V. Ai.Signs

Communicatie is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Mensen met autisme hebben in sommige situaties moeite om boodschappen over te brengen via het direct gesproken woord. Samen met Stichting Neurodiversiteit heeft 2Tango hét innovatieve concept – genaamd Signs – bedacht voor neurodivergente personen om te participeren in de samenleving. Dit is een nieuwe social survival gebarentaal. We willen nu een applicatie voor (lokale) overheden, zorg en onderwijs ontwikkelen, die gebruik maakt van een virtuele assistent die drempels wegneemt in het communicatieve proces en een unieke messenger app die toetsenborden in online applicaties vervangt is om gebaren om te zetten in communicatieve boodschappen (predictive speech).

Ook interessant voor u


Nieuws

Interview Nina Krommedijk: Terugblik Delegatiereis...

24 juli 2024

DBC Deep Dive: Crypto ontwikkelingen om naar uit t...

23 juli 2024
Bekijk al ons nieuws

Activiteiten

Veiligheid

12 september 2023

Landbouw, Water en Voedsel

12 september 2023

Gezondheid en Zorg

11 september 2023

Agenda

Nationale Cybersecurity Zomerschool 2024 (NCS3): p...

19 augustus 2024

FIWARE Global Summit

18 september 2024

Dutch Cloud Conference

24 september 2024
Bekijk de agenda
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies