Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

DBC Deep Dive: And then they fight you (in the US)?

Gepubliceerd op 21 april 2023

RSS Feed

Dit artikel is geplaatst op: dbc

Dit artikel is onderdeel van de reeks #DBCDeepDives over Digital Assets en Web3 in samenwerking met Descryptor.


In Europa werd vorig jaar overeenstemming bereikt over MiCA en ook in het VK, Azië en het Midden-Oosten werkt men aan juridische duidelijkheid. De insteek van die nieuwe regels is doorgaans juist om de crypto-industrie helderheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden. De situatie in de VS steekt daar schril bij af. In deze DBC Deep Dive wordt daar nader op ingegaan.


And then they fight you (in the US)?

 • 2009 - 2015: First they ignore you

 • 2015 - 2021: Then they laugh at you

 • 2021 - 2027: Then they fight you

 • 2027: And then ...?


Met de publicatie van de broncode van bitcoin op 3 januari 2009 werd het fundament gelegd van decentrale technologie, of ‘crypto’ in de volksmond. De essentie van deze uitvinding is dat voor het eerst digitale bezittingen vastgehouden en overgedragen kunnen worden zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. Dat is ontwrichtend voor centrale autoriteiten die tot nu toe de volledige beheersing hadden over de administratie van digitale bezittingen. Zoals tech-bedrijven, banken en overheden.


Hun perceptie van crypto en hun houding ten opzichte van crypto is door de tijd heen flink veranderd. In de eerste jaren was het een experiment en nog lang niet bruikbaar voor serieuze toepassingen. Het zal wel verdwijnen, net als de vele experimenten voor 2009. Geen tijd aan besteden.


Na de bullmarkt van 2014 kwam bitcoin en later ook ethereum bij meer mensen op de radar. Men bekeek het eens wat beter en zag een primitief systeem dat zich in veel opzichten niet kon meten met het bestaande financiële systeem. Het idee van virtuele valuta en een decentraal financieel systeem werd belachelijk gemaakt. Grappige muntjes. Internetgeld van nerds op hun zolderkamer.


In 2021 ontstond het besef dat crypto niet zomaar meer verdwijnt. In Nederland werd dat moment gemarkeerd door Pieter Hasekamp, die namens het CPB in de zomer van 2021 in een artikel stelde dat Bitcoin zou moeten worden verboden. Daar reageerde toenmalig minister van Financiën Hoekstra op door aan te geven dat er geen sprake was van een verbod en dat er in Europees verband gewerkt werd aan regelgeving voor ‘crypto assets’ (MiCA).


In Nederland groeide het aantal crypto-bezitters de afgelopen twee jaar van 1 naar 2 miljoen mensen en ook wereldwijd verdubbelde het aantal mensen dat cryptoactiva bezit. Toezichthouders en wetgevers nemen maatregelen om het te reguleren, niet in de laatste plaats ingegeven door het falen en zelfs fraude van cryptobedrijven zoals FTX. In de VS wordt de roep om regulering steeds luider, met politici en toezichthouders die verschillende benaderingen hanteren. Op andere plekken, zoals in Japan, is al wetgeving geïmplementeerd en is men beter in staat gebleken om problemen aan te pakken. In Europa werd vorig jaar overeenstemming bereikt over MiCA en ook in het VK, Azië en het Midden-Oosten werkt men aan juridische duidelijkheid. De insteek van die nieuwe regels is doorgaans juist om de crypto-industrie helderheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden.


De situatie in de VS steekt daar schril bij af. Regelgeving hoeft op korte termijn niet te worden verwacht, omdat er verkiezingen aankomen (presidentsverkiezingen en verkiezingen voor de Senaat in 2024) en het Huis van Afgevaardigden in handen is van de Republikeinen en in de Senaat de meerderheid Democraat is. In dit vacuüm, dat vermoedelijk tot 2025 zal bestaan, wordt er via de rechter een strijd gevoerd tegen cryptobedrijven en over jurisdictie (wie is eigenlijk toezichthouder?) en proberen sommige politici gewin te slaan uit hun strijd tegen crypto. Daarbij komt dat de situatie in de VS complex is omdat regels per staat kunnen verschillen. In sommige staten zoals Wyoming, Texas en Florida is er een positiever sentiment ten opzichte van crypto, terwijl anderen negatiever zijn.


Door sommigen, zoals door Nic Carter, wordt gesteld dat er in de VS sprake is van een gecoördineerde actie vanuit de overheid tegen crypto, ook wel ‘Operation Chokepoint 2.0’ genoemd. Volgens Carter e.a. zet de Amerikaanse overheid de banksector in voor een gecoördineerde, grootschalige aanval op de crypto-industrie. Het verkrijgen van toegang tot het reguliere banksysteem is altijd een uitdaging geweest voor crypto-bedrijven. Dit jaar lijken de inspanningen om de hele crypto-sector af te schermen van het traditionele banksysteem echter aanzienlijk opgevoerd.


Hoewel het wordt ontkend, gaan Carter en anderen er vanuit dat de regering-Biden nu een gecoördineerd plan uitvoert met meerdere instanties om banken te ontmoedigen zaken te doen met crypto-bedrijven. Dit geldt zowel voor traditionele banken die crypto-klanten zouden bedienen als voor crypto-georiënteerde bedrijven die bankvergunningen willen verkrijgen.


Betrokken instanties zijn onder andere het bestuur zelf, invloedrijke congresleden, de Fed, de FDIC, de OCC en het DoJ. Enkele recente gebeurtenissen tonen volgens Carter aan dat banken en het beleid steeds meer gericht zijn op het beperken van de interactie met de crypto-sector. Bij de ondergang van enkele cryptovriendelijke banken stelde Barney Frank, voormalig Amerikaans congreslid en board member van Signature Bank dat specifiek de status van cryptovriendelijke bank ervoor zorgde dat de bank niet werd gered.


De inzet van de democratische senator Warren die recentelijk aankondigde een ‘anti-crypto leger’ op te tuigen en de acties van met name SEC-voorman Gensler zouden ook in het licht van deze operatie moeten worden bezien. De SEC onder Gensler claimt dat alle cryptoactiva (behalve wellicht bitcoin) securities zijn en dus binnen de bestaande regelgeving voor securities vallen.


Om dat statement kracht bij te zetten is de SEC bezig om een indrukwekkende serie rechtszaken op te starten. Warren, die zitting neemt in de Senate Committee on Banking, houdt toezicht op het functioneren van de SEC. Saillant was dat naar buiten kwam dat zij voorafgaande aan een hoorzitting met Gensler hem alvast haar vragen stuurde omdat ze niet wilde dat hij ‘in een moeilijke positie’ zou worden gebracht.

Bij het uitblijven van duidelijke wet- en regelgeving zijn rechtszaken nodig om - in de VS - duidelijkheid en stabiliteit te bieden aan de cryptowereld. De komende maanden en jaren zullen stukje bij beetje de contouren duidelijk worden van wat er wel en niet mogelijk is voor cryptobedrijven in de VS. Enkele in het oog springende juridische procedures zijn: • Kraken-schikking: Cryptobeurs Kraken heeft er begin februari mee ingestemd zijn crypto-stakingactiviteiten in de VS te stoppen middels een schikking met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Kraken bood onder zijn stakingparaplu diverse diensten aan, waaronder een crypto-leningproduct met een rendement tot 24%. De SEC-voorzitter, Gary Gensler, heeft eerder aangegeven dat hij gelooft dat staking via tussenpersonen, zoals Kraken, mogelijk voldoet aan de eisen van de Howey Test, die mede bepaalt of iets als een effect onder de Amerikaanse wetten kan worden gedefinieerd. Een schikking met Kraken zou Genslers missie ondersteunen en de SEC een grote overwinning bezorgen in zijn inspanningen om het bredere crypto-ecosysteem te reguleren.


 • Ripple-case: De rechtszaak tegen Ripple gaat over de beschuldiging van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) dat Ripple Labs en zijn oprichters, Brad Garlinghouse en Chris Larsen, ongeregistreerde effecten hebben verkocht door de uitgifte en verkoop van XRP-tokens. In december 2020 heeft de SEC een rechtszaak aangespannen, waarin men stelt dat XRP-tokens effecten zijn volgens de Amerikaanse wetgeving en dat Ripple Labs en zijn oprichters deze effecten hebben verkocht zonder de vereiste registratie bij de SEC. De SEC beweert dat Ripple Labs en de oprichters meer dan $1,3 miljard hebben opgehaald via de verkoop van XRP-tokens.


  Ripple Labs en zijn oprichters hebben de beschuldigingen betwist en beweren dat XRP een digitale valuta is, geen effect, en daarom niet onderworpen zou moeten zijn aan de effectenwetgeving. Ze stellen ook dat de SEC niet voldoende duidelijkheid heeft geboden over de juridische status van XRP en andere cryptocurrencies.


  De uitkomst van de rechtszaak, die in de komende maanden wordt verwacht, kan bij een duidelijke uitspraak in het voordeel van een van de partijen aanzienlijke gevolgen hebben voor de regelgeving en het toezicht op cryptoactiva in de VS en daarbuiten. Het kan een precedent scheppen voor hoe toezichthouders omgaan met cryptoactiva en of deze als effecten of als digitale valuta’s worden geclassificeerd.


 • Binance-case: De U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft Binance en CEO Changpeng Zhao aangeklaagd wegens het bewust aanbieden van niet-geregistreerde crypto-derivatenproducten. De aanklacht omvat het schenden van wetten tegen het aanbieden van futures transacties, het niet registreren als futures commission merchant en het inadequaat toezicht houden op de bedrijfsvoering. Interne gesprekken van Binance werden in de rechtszaak aangehaald, waarin werd gesuggereerd dat het bedrijf actief Amerikaanse gebruikers wilde aantrekken via creatieve methoden en hen aanmoedigde om VPN's te gebruiken om hun locatie te verbergen. Binance-CEO Changpeng Zhao heeft de aanklacht bestempeld als "een onvolledige opsomming van feiten".


 • Vooraankondiging Coinbase-zaak: Op 22 maart jl. stuurde de SEC Coinbase een zogenaamde Wells Notice gestuurd, waarin het bedrijf wordt geïnformeerd over mogelijke toekomstige handhavingsacties wegens schending van effectenwetgeving. Coinbase gaf in een indiening bij de SEC aan dat elke actie betrekking zou kunnen hebben op aspecten van de spotmarkt, staking-service Coinbase Earn, Coinbase Prime en Coinbase Wallet. Wells notices leiden niet altijd tot handhavingsacties, maar beschuldigingen van het verkopen van niet-geregistreerde effecten door crypto-bedrijven zijn de laatste jaren gebruikelijk. Coinbase CEO reageerde op Twitter op de Wells Notice:

Klik op de afbeelding om het hele draadje op Twitter te lezen


En tot slot een zaak die juist werd aangespannen tegen de overheid:


 • Tornado Cash: Zes crypto-gebruikers klagen het Amerikaanse ministerie van Financiën aan wegens het plaatsen van Tornado Cash op de sanctielijst. Zij beweren dat de toezichthouder op sancties van het ministerie, het Office of Foreign Assets Control (OFAC), zijn bevoegdheden heeft overschreden door Amerikanen te verbieden met het privacy-instrument te werken. Volgens de aanklacht heeft OFAC niet het wettelijke recht om Tornado Cash, een gedecentraliseerd open source softwareproject dat privacy biedt aan Ethereum-gebruikers, als gesanctioneerde entiteit te bestempelen, omdat het geen entiteit, persoon of organisatie is. OFAC plaatste de wallet-adressen van Tornado Cash op de SDN-lijst (Specially Designated Nationals) en beweerde dat Noord-Koreaanse hackers het hulpmiddel gebruikten om gestolen crypto te witwassen. Zie hierover ook een eerdere Deep Dive.


De vraag is of de onduidelijkheid zorgt voor een verdere exodus van de crypto-sector uit de VS. Enkele bedrijven, zoals Bittrex, hebben al te kennen gegeven te zullen vertrekken. Het zal de gemoederen op Crypto-Twitter voorlopig blijven bezighouden. De vraag is in hoeverre het voor de verdere ontwikkeling van crypto relevant zal blijken, zeker nu in allerlei andere jurisdicties de sector juist wordt omarmd en voorzien van een helder regelgevend kader.

Decentrale technologie zet vraagtekens bij de macht of het verdienmodel van grote centrale autoriteiten. Het is niet gek dat zij zich daartegen verzetten. Na het negeren en het lachen hoort een periode van strijd. Tot op zekere hoogte is dat goed. Want met elke nieuwe technologie komen ook negatieve bijwerkingen waarvan het goed is dat we die bestrijden. Maar het risico ligt op de loer dat we het kind met het badwater weggooien.

In veel landen lijkt dat niet aan de orde. Daar ziet men de kracht ten goede die deze technologie kan brengen door soevereiniteit terug te brengen bij de burger, die nu op allerlei fronten afhankelijk is van de vraag of techreuzen, big banks en overheden hen vandaag nog gunstig gezind zijn. In de VS en sommige andere Westerse landen lijkt het gevecht wat grilliger. We zijn benieuwd hoe dit er over een paar jaar uitziet!


Ook interessant voor u

Nieuws

Frits Grotenhuis treedt toe tot de Adviesraad van ...

16 juli 2024

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

9 juli 2024

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

8 juli 2024
Bekijk al het nieuws

Pagina's

Veiligheid

12 september 2023

Internationaal

11 oktober 2022

dcypher

5 april 2022

Agenda

Nationale Cybersecurity Zomerschool 2024 (NCS3): p...

19 augustus 2024

ONE Conference 2024

1 oktober 2024

Cybersecurity Mission naar 'GovWare' in Singapore

15 oktober 2024
Bekijk alle evenementen
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies