Go to content

Verkenning Career Wallets

Published 30 June 2022

RSS Feed

This article was placed on: dbc

De drijvende kracht achter de ontwikkeling van wallets is de wens om mensen controle terug te geven over persoonlijke gegevens. Europa heeft zich duidelijke uitgesproken over het onderwerp: in de wereld van online identiteit ligt het primaat nu bij partijen die geld verdienen aan gebruik en verkoop van persoonlijke data. Er is een omslag nodig van “provider-centric” naar “human-centric”, zodat mensen zelf controle krijgen op hoe hun data wordt verzameld, gedeeld en gebruikt.

Medio 2021 zijn Digicampus en Dutch Blockchain Coalition, in nauwe afstemming met SZW en BZK, gestart met een verkenning naar career wallets op verzoek van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Gevraagd is te onderzoeken welke inzet van welke partij nodig is om de stap naar verdere experimenten en eventuele opschaling te kunnen zetten en wat specifiek de rol van de overheid is. De vraag van het OBDO is naar de volgende deelvragen vertaald:

  • Welke (kennis)behoeften zijn er voor verdere experimenten met career wallets en waarom zou de overheid er wel of niet op moeten inzetten?
  • Welke kansen en barrières worden gezien t.a.v. het verder experimenteren met career wallets, welke partijen hebben hierin een rol en wat is de rol van de overheid?
  • Is er bereidheid/momentum om nader te experimenteren met career wallets en wat zien partijen als logische vervolgstap?


Begin deze maand heeft het OBDO kennis genomen van het rapport. Zoals uit het rapport blijkt, is voor toepassing en opschaling een actieve rol van meerdere ministeries nodig. Geen van de ministeries heeft na de bespreking in het OBDO de handschoen opgepakt om actief met dit onderwerp aan de slag te gaan of de benodigde coördinerende rol op te pakken.


We zijn het OBDO-traject gestart met interviews en open sessies en sluiten dit traject ook graag op deze wijze af. Heb je interesse om nog verder van gedachten te wisselen over het rapport, stuur dan een mail naar koen.hartog@dutchblockchaincoalition.org of marc.winsemius@logius.nl. Bij voldoende animo organiseren we na de zomer een (online) meetup.

Interesting for you

News

White paper: Guidance for successful data space de...

16 April 2024

Joining forces at a national level to have an infl...

15 April 2024

Dutch Blockchain Coalition begint met schrijven va...

10 April 2024
See all the news

Pages

Future Network Services

25 January 2024

Security

12 September 2023

Agriculture, Water and Food

12 September 2023

Agenda

NL AI Congres 2024

24 April 2024
See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies