Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

Toewijzingen binnen de call Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact bekend gemaakt

Published 24 January 2023

RSS Feed

This article was placed on: c2d

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft zes aanvragen binnen de call Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact toegewezen.

Alle projecten zijn multidisciplinair en betreffen onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samen management van de individuele gezondheidssituatie.

De Data2Person: top-up voor maatschappelijke impact was een besloten call waarin alleen projectleiders van de tien lopende Data2Person projecten voorstellen konden indienen.

Data2Person

De top-up voor maatschappelijke impact call is onderdeel van de oorspronkelijke call Data2Person. De Data2Person call maakte deel uit van het verticale thema Gezondheid binnen het onderzoeksprogramma Commit2Data. Commit2Data richt zich op het versterken van kennis, valorisatie en disseminatie van Data Science, stewardship en technologie voor de topsectoren. Om deze activiteiten verder te stimuleren werd een Top-up subsidie, gericht op kennisbenutting, beschikbaar gesteld aan de tien projecten die zijn voortgekomen uit de call ‘Data2Person’. Hiermee kan worden ingespeeld op kansen voor kennisbenutting rond nieuwe ontwikkelingen en vragen die zijn ontstaan gedurende de looptijd van de Data2Person projecten.

De toegewezen projecten

Inquiry into effectiveness and efficiency of self-monitoring based management of Multiple Sclerosis

Dr. Lotte Krabbenborg - RU

Er is veel aandacht voor digitale zorginnovaties om de efficiëntie en kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Ondanks dat artsen en andere stakeholders deze interesse hebben, is het daadwerkelijk gebruik van dergelijke innovaties is vooralsnog beperkt doordat artsen, ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars specifieke eisen stellen aan vergoedingen, richtlijn ontwikkeling en evidence based medicine en daarmee geen recht doen aan de specifieke kenmerken van deze digitale innovaties. Door in gesprek te gaan met zorgverleners en zorginnovators willen wij gezamenlijk strategieën ontwikkelen om de implementatie van digitale zorginnovaties te bevorderen. We gebruiken MS sherpa, een hulpmiddel voor monitoring van multiple sclerose (MS), als casus om deze drie problemen, die ook bij andere digitale hulpmiddelen spelen, verder uit te werken.

De maatschappelijke impact van DiaGame vergroten: een serious game voor diabetici als medical device

Prof. dr. ir. Natal van Riel – TU/e

In het project DiaGame ontwikkelen we een digitaal spel (een serious game) om mensen met type 2 diabetes (de ziekte die samengaat met overgewicht/obesitas en ouderdom) op een laagdrempelige manier te leren omgaan met hun ziekte. Er is grote potentie voor maatschappelijke impact, maar dan moet de software wel voldoen aan de eisen voor medische toepassingen. Sinds de start van het project is de regelgeving rondom medische technologie aanzienlijk veranderd. De Top-up financiering willen we gebruiken om onze software aan deze voorwaarden te laten voldoen waardoor we onze innovatie daadwerkelijk naar de patiënt kunnen brengen.

Ontwikkeling en evaluatie van een geintegreerd demo-systeem voor data-gedreven informatiepresentatie

Prof. dr. Emiel Krahmer – UT

Mensen met kanker willen vaak informatie over leven met en na hun ziekte. Gelukkig wordt tegenwoordig goed bijgehouden hoe het kankerpatiënten vergaat doordat ze regelmatig vragenlijsten invullen. Maar, de uitkomsten van deze vragenlijsten (data) zijn vaak lastig te begrijpen. Daarnaast zijn deze data vaak onpersoonlijk: patiënten kunnen wel gemiddelden zien, maar weten niet precies hoe hun eigen leven zal veranderen. In dit project maken we data persoonlijk én begrijpelijk voor patiënten. We werken samen met patiënten, artsen, statistici en communicatie-experts en hopen zo zorgprofessionals, patiënten en hun naasten te ondersteunen tijdens de ziekte en daarna.

Implementatie van de SNOWDROP interventie: bevordering van gezamenlijke besluitvorming rondom medicatie-gerelateerd vallen

Prof. dr. Ameen Abu-Hanna – AMC

In deze haalbaarheidsstudie wordt gekeken naar de vereisten voor bredere implementatie van de SNOWDROP interventie. Deze interventie bestaat uit een predictiemodel en beslissingsondersteuning geïmplementeerd in NHGdoc en een patiënten portaal ter voorbereiding van de patiënt op een consult over het medicatie-gerelateerde valrisico. Met een additionele haalbaarheidsstudie wordt gekeken hoe grootschalige implementatie van de interventie, eerst in Amsterdam en daarna landelijk, bewerkstelligd kan worden. De haalbaarheidsstudie zal resulteren in een implementatieplan dat als blauwprint gebruikt kan worden voor toekomstige implementatie.

Migratie EPI naar AMdEX

Prof. Dr. Cees de Laat & Dr. Paola Grosso – UvA

Enabling Personalized Interventions (EPI) is een project waarin drie ziekenhuizen inzichten in data verkrijgen die verspreid is over meerdere organisaties. Met behulp van de nieuwste technieken wordt er voor gezorgd dat bij het verkrijgen van die inzichten voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Om dat te bereiken wordt die weten regelgeving omgezet in zogenaamde policies, die door computers kunnen worden begrepen. Vervolgens worden die policies automatisch gecontroleerd en waar mogelijk gehandhaafd. Het huidige project maakt gebruik van oplossingen die specifiek voor dit project zijn ontwikkeld. Inmiddels is er ook een generieke oplossing beschikbaar, die hetzelfde doet, de Amsterdam Data Exchange (AMdEX). Met dit project willen we de EPI oplossingen migreren naar AMdEX, om zo lange termijn ondersteuning te kunnen faciliteren.

Bron: NWO

Interesting for you

News

Kids First, towards a pedagogical sport climate

16 May 2024

The European Digital Identity regulation and the b...

13 May 2024

Paul Havinga overleden

10 May 2024
See all the news

Pages

Commit2Data

4 October 2022

Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (C...

24 March 2022

Key Enabling Technologies

4 October 2022

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies