Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

Start AiNed ELSA Labs call 2024: 6,8 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar mensgerichte AI met economische impact

Published 20 March 2024

RSS Feed

This article was placed on: nlaic

Het Nationaal Groeifonds programma AiNed geeft door de call AiNed ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats aangezien de ontwikkeling van de AI-technologie, maatschappelijke inbedding, en verzilveren van economisch kansen hand-in-hand moeten gaan.

Doel en uitgangspunten

Het doel van de call for proposals AiNed ELSA Labs is het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan methoden, technieken en tools voor het realiseren van mensgerichte AI. Met mensgerichte AI wordt hier bedoeld: AI in dienst van de mens en het algemeen belang.

De AiNed ELSA Labs richten zich op onderzoek aan de hand van specifieke publieke en/of private casussen in de vier gekozen toepassingsgebieden waarvan de bevindingen bijdragen aan het hierboven genoemde doel. In het projectvoorstel voor een ELSA Lab komt naar voren dat de ELSA aspecten en technologie in samenhang worden bestudeerd, dat er AI plaatsvindt op basis van publieke waarden en mensenrechten en er worden kaders en richtlijnen voor de ontwikkeling van mensgerichte AI getoetst en (door)ontwikkeld.

Toepassingsgebieden

De projectvoorstellen dienen te vallen binnen één van de gekozen toepassingsgebieden: (1) gezondheid en zorg, (2) mobiliteit, transport en logistiek, (3) technische industrie of (4) energie en duurzaamheid. Daarmee versterken de ELSA Labs, in samenhang met de andere AiNed programmaonderdelen zoals InnovatieLabs en Learning Communities, de AI-kennis, – innovatie en –transitie op voor Nederland belangrijke maatschappelijk en economische sectoren.

Economische impact van de onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van een ELSA Lab moet afkomstig zijn van ondernemingen en/of publieke organisaties, waarbij in alle gevallen sprake is van duidelijke en relevante economische impact van het onderzoek.

Twee categorieën

Het projectvoorstel voor een ELSA Lab valt binnen één of beide van deze twee categorieën:

  • De onderzoeksvraag gaat in op de ELSA aspecten van de toepassing van huidige relevante AI-regulering, zoals de AI Act en GDPR, voor specifieke cases binnen één van de vier toepassingsgebieden. Het betreft onderzoek naar de ethische, juridische en maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling van AI-toepassingen binnen de huidige regulerende kaders.
  • De onderzoeksvraag gaat in op de ELSA aspecten van de evolutie van toekomstige regulerende kaders onder invloed van opkomende AI-technologieën zoals generatieve AI en large language models, voor specifieke cases binnen één van de vier hierboven benoemde toepassingsgebieden. Het betreft een onderzoeksvraag die ingaat op de economische, juridische en maatschappelijke aspecten die van belang zijn om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van opkomende AI-technologieën en toekomstige regulerende kaders daarvoor.

Planning

De deadline voor het aanmelden van een initiatief bij NWO is dinsdag 7 mei 2024, voor 14:00 uur. De deadline voor het indienen van aanvragen bij NWO is dinsdag 1 oktober 2024, voor 14:00 uur. Raadpleeg de pagina van NWO voor een uitgebreid overzicht van de planning, de deadlines en de diverse bijeenkomsten die voor deze call worden georganiseerd.

Financiering

Deze AiNed ELSA Labs call for proposals met een budget van ongeveer 6,8 miljoen euro wordt gefinancierd vanuit het programma AiNed. De verwachting is dat er vier aanvragen kunnen worden gefinancierd, één per toepassingsgebied.

Brede missie

De beoogde impact van de AiNed ELSA Labs sluit naadloos aan op de bredere missie van het Nationaal Groeifonds AiNed programma om Nederland te positioneren als een toonaangevende speler in verantwoorde en mensgerichte AI-ontwikkeling en -toepassing. Door te investeren in onderzoek, innovatie en transitie om AI-gedreven oplossingen te ontwikkelen die positieve veranderingen mogelijk maken. Om zo samen te bouwen aan een duurzame en welvarende toekomst met AI.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze call for proposals op deze pagina en vooral op de pagina van NWO. Er zijn ter voorbereiding diverse bijeenkomsten gepland voor deze call, meld u tijdig aan. Heeft u vragen? Neem dan contact op met NWO. U kunt ook terecht bij Willeke Klinker, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI voor de ELSA Labs. Interesse in het ELSA concept? Raadpleeg dan deze pagina.

Interesting for you

News

Terugblik Het Nederlandse AI Congres 2024

14 May 2024

Inwoners van Nederland zetten aanpak van nepnieuws...

30 April 2024

De wereld van werk en leren met AI in 2024

29 April 2024
See all the news

Pages

Currently there are no pages related to this topic available.

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies