Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ roept overheid op tot integrale aanpak duurzame digitalisering

Published 18 October 2022

RSS Feed

This article was placed on: dbc

De ‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ (NCDD) biedt minister Adriaansens (EZK) vandaag, 18 oktober 2022, een manifest aan dat aanzet tot het maken van een integrale aanpak voor duurzame digitalisering. Door het ontwikkelen en toepassen van digitale technologieën en data, met oog voor het inpassen van digitale infrastructuur en het bestrijden van klimaatverandering, andere negatieve milieueffecten en impact op grondstoffen, moet Nederland internationaal duurzaam digitaal koploper worden. De coalitie van ruim 70 organisaties wil hiervoor samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo moet de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem worden geminimaliseerd.

· Nationale aanpak moet Nederland internationaal koploper duurzame digitalisering maken

· Nieuwe coalitie wil langetermijnvisie en kortermijnactie om duurzamer te digitaliseren

· Integrale aanpak moet oplossing bieden voor versnipperd overheidsbeleid op het raakvlak van de twee grote transities van digitalisering en verduurzaming.


De nieuwe coalitie komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) wordt in publiek-private samenwerking verder gewerkt aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

Knelpunten en aanbevelingen bij duurzame digitalisering De coalitie identificeert zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een 'Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld. Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan:

· Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie

· Meer op data sturen om inzicht te krijgen om de optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid

· Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die ervoor zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend gemaakt worden

· Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen

· Zal toegang tot innovatie laagdrempeliger moeten worden, met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem, met speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking

· Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

“De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht.”, aldus Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. Verduurzaming digitalisering essentieel in behouden koppositie Nederland Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.

“De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen”, aldus Lotte de Bruijn, directeur NLdigital.


De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is medeondertekenaar van het manifest. De knelpunten die in het manifest worden genoemd vragen om oplossingen. De DBC kijkt er naar uit om samen met anderen bij te dragen aan deze oplossingen zoals het vergroten van vertrouwen, transparantie, traceerbaarheid en controleerbaarheid binnen logistieke ketens en circulariteit. Onderwerpen die ook centraal staan bij het blockchain renewable fuels project dat onlangs vanuit de DBC samen met een diverse groep marktpartijen van start is gegaan. De DBC ziet veel kansen om gezamenlijk verder te bouwen aan duurzame digitalisering onder andere door middel van blockchain maar ook binnen het gebruik van blockchain zelf. Het manifest vanuit de NCDD is een mooi startpunt voor de integrale aanpak van duurzame digitalisering.

Interesting for you

News

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

8 July 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijk...

1 July 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS v...

12 June 2024
See all the news

Pages

Energy Transition

11 September 2023

Dutch Blockchain Coalition

5 April 2022

Societal Challenges

7 October 2022

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies