Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

Mini-call NWA Route: Value Creation through Responsible Access and Use of Big Data (‘Big Data’)

Published 28 August 2020

RSS Feed

This article was placed on: c2d

Dit bericht is een vertaalde kopie van het bericht op esciencecenter.nl

Deze mini-call wordt georganiseerd door het management van de NWA-route 'Big Data' in het kader van de oproep voor kleine projecten voor NWA-routes 2020. De officiële call-for-proposals tekst is hier te vinden: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/kleine-projecten-voor-nwa-routes-2020/kleine-projecten-voor-nwa-routes-2020.html

Doel

In de bovengenoemde oproep tot het indienen van voorstellen kan het routemanagement van elke NWA-route een aanvraag indienen voor de financiering van maximaal drie kleine projecten. Het maximale subsidiebedrag is € 150.000,- verdeeld over maximaal drie deelprojecten van maximaal € 50.000,-. Deze deelprojecten kunnen zijn:

 • een innovatief idee dat gericht is op (bootstrapping) out-of-the-box onderzoek;
 • gebruik van bestaande kennis die gericht is op technologieoverdracht, valorisatie, van de implementatie van resultaten van eerdere grote data-onderzoeksprojecten.

De kleine projecten moeten bijdragen aan relevante onderwerpen voor het traject 'Big Data' en moeten de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het traject vergroten. Omdat de beschrijving van het 'Big Data'-traject bijna vier jaar oud is, en het veld zich snel heeft ontwikkeld, deels in omvang en deels in de richting van kunstmatige intelligentie, onderzoek of gebruikssubprojecten in het kader van het programma Commit2Data en in de context van de Werkgroepen van Nederlandse AI Coalitie (NLAIC), zijn ook welkom. Het thema 'verantwoorde toegang en gebruik' blijft centraal staan in de deelprojecten.

Selectieproces

Het voorstel kan alleen bij NWO worden ingediend via de route 'boegbeeld', prof.dr.ir. Inald Lagendijk. Om te komen tot de selectie van drie deelprojecten heeft het tracébeheer van het traject 'Big Data', momenteel ook de Stuurgroep van het start impulsprogramma VWData, het volgende transparante proces in gang gezet.

Het proces heeft drie hoofdfasen:

 • Het indienen van een kort voorstel voor een deelproject volgens het verstrekte sjabloon.
 • Stemprocedure door alle voorstanders van in aanmerking komende voorstellen voor deelprojecten.
 • Selectie en verfijning van de drie deelprojecten die in het NWA-voorstel moeten worden opgenomen door het routemanagement van de 'Big Data'-route/stuurgroep van het startimpulsprogramma VWData, aan de hand van de uitkomst van het stemproces en de eis van coherentie van de drie deelprojecten.

Dit zijn de deadlines voor de verschillende processtappen:

 • Tot donderdag 10 september 2020: Indiening van een vrijwillige aankondiging van uw eigen deelprojectideeën of verzoek tot samenwerking op de website. Stuur een e-mail naar NWAbigdata@tudelft.nl.
  • Uw voorgestelde deelprojectidee of samenwerkingsverzoek.
  • Een beschrijving van niet meer dan 50 woorden
  • Uw contactgegevens.Vrijdag 18 september 2020 (middag): Deadline voor voorstanders van deelprojecten om een kort voorstel in te dienen volgens het meegeleverde sjabloon bij
  NWAbigdata@tudelft.nl. Voorstanders kunnen slechts één deelproject indienen. Voorstanders van gekozen deelprojecten worden medeaanvrager en moeten dus voldoen aan de 'who can apply' richtlijnen van de formele NWO/NWA-oproeptekst.
 • Op dinsdag 22 september 2020: Routebeheer controleert of de korte voorstellen in aanmerking komen in relatie tot de doelstellingen van:

  • de route 'Big Data'. Met name het element 'verantwoordelijkheid' speelt een centrale rol.
  • de oproep, met name als het deelproject gericht is op het vergroten van de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het traject.
  • Subprojecten kunnen binnen 6 maanden na toekenning beginnen en mogen niet langer dan een jaar duren.

De onvoldoende naleving van deze criteria is een knock-out voor het ingediende voorstel. Er zal geen gelegenheid zijn om een herziene versie van een voorstel in te dienen.

 • Woensdag 23 september 2020: Alle in aanmerking komende ingediende korte voorstellen worden vertrouwelijk verspreid onder de voorstanders die een in aanmerking komend voorstel hebben ingediend.
 • Donderdag 1 oktober 2020 (middag): Deadline voor elke voorvechter om te stemmen over een of meer voorstellen, met uitzondering van zijn of haar eigen voorstel. Stemmen worden ingediend via een e-mailformulier naar NWAbigdata@tudelft.nl
  Maandag 5 oktober 2020: Gekozen drie voorstellen worden aangekondigd aan de voorstanders. In de week van 5 oktober vindt een bijeenkomst plaats met de voorstanders van de drie geselecteerde voorstellen om het proces en de inhoud van het geïntegreerde voorstel te bespreken.

 • Woensdag 21 oktober 2020 (middag): Uitgebreide versie en gedetailleerde budgetten van de gekozen voorstellen worden door de voorstanders ingediend bij NWAbigdata@tudelft.nl
 • Donderdag 29 oktober 2020: "Boegbeeld" dient het geïntegreerde voorstel in dat bestaat uit de drie gekozen subvoorstellen.

Interesting for you

News

Het Snijvlak van Kunst en Data: Het Art Datis Proj...

16 July 2024

What SMEs should know about EU digital legislation...

9 July 2024

The CoE-DSC joins the public-private partnership C...

2 July 2024
See all the news

Pages

Commit2Data

4 October 2022

Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (C...

24 March 2022

Key Enabling Technologies

4 October 2022

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
 • Privacy overview
 • Necessary cookies
 • Third-party cookies
 • Additional cookies
 • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies