Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

Internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand gestartPublished 25 May 2022

RSS Feed

This article was placed on: dbc

Vandaag is de internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand gestart. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is trots dat de logistieke use case van de DBC, Havenbedrijf Rotterdam en Blocklab heeft geleid tot het opstellen van dit wetsvoorstel door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Het wetsvoorstel is mede tot stand gekomen door o.a. Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), EvoFenedex, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Prof mr. Maarten Claringbould (namens DBC) en creëert ook voor blockchain innovaties, zoals de tokenisering van de e-BL, een wettelijke basis.

e-BL (electronic bill of lading)

De vervoerder verklaart aan de hand van de Bill of Lading dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, dat hij die zal vervoeren naar een bepaalde plaats en daar zal overdragen aan een aangewezen persoon, en onder welke voorwaarden het vervoer plaatsvindt. Tot op heden was het niet mogelijk zogenaamde to order Bills of Lading elektronisch te endosseren: op de achterzijde (en dos) schrijft de houder aan wie de Bill of Lading wordt overgedragen. Het wetsvoorstel maakt het nu wel mogelijk om order Bills of Lading elektronisch te ‘endosseren’, dat wil zeggen aan een andere partij over te dragen.
Bij het internationale vervoer van goederen over zee wordt, net als op tal van andere terreinen, in de praktijk steeds meer gebruik gemaakt van elektronische bestanden in plaats van papieren stukken. Het is dan ook van groot belang dat alle betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat deze elektronische stukken dezelfde waarde en betekenis hebben als het papieren equivalent daarvan. Tegelijkertijd regelt het wetsvoorstel ook de elektronische vrachtbrief.

Het wetsvoorstel, aangeboden door de minister van Rechtsbescherming en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, voorziet voor zeevervoer en gecombineerd vervoer met een zeetraject in een regeling voor het elektronisch vervoerbestand (cognossement en vrachtbrief) in het Burgerlijk Wetboek.

Wettelijke erkenning
De e-BL en de wettelijke basis ervan kunnen in de nabije toekomst zorgen voor grote besparingen in logistieke ketens, uitbreiding van de wereldhandel en versterking van de concurrentiepositie van Nederland. Volgens berekeningen van de Digital Container Shipping Association (DCSA) zou bij een adoptiegraad van slechts 50% van de e-BL de maritieme industrie alleen al zo’n $4 miljard per jaar kunnen besparen.

De consultatie loopt van 25 mei 2022 tot 24 juli 2022 en is via deze link te vinden.

Interesting for you

News

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS v...

12 June 2024

Meld je aan voor de DBC Slotconferentie 1 juli 202...

29 May 2024

DBC Deep Dive: Analyse van de ontwikkelingen in Eu...

27 May 2024
See all the news

Pages

Dutch Blockchain Coalition

5 April 2022

Key Enabling Technologies

4 October 2022

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies