Go to content

ELSA Labs, samen werken aan de ontwikkeling van verantwoorde toepassing van AI

Published 28 September 2023

RSS Feed

This article was placed on: nlaic

Co-creatie op basis van het ELSA concept

In de ELSA Labs wordt op basis van het ELSA concept op een innovatieve manier samengewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van AI. Consortia werken samen in het co-creatie proces. Dit zijn naast de wetenschappers ook de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en inwoners van Nederland. Met elkaar wordt onderzocht hoe AI bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving.

Presentatie magazine ELSA Labs

Tijdens het AI-congres van het Noorden georganiseerd door de AI-hub Noord-Nederland en het ELSA Lab Noord-Nederland heeft Kees van der Klauw de eerste uitgave van het ELSA Labs magazine in ontvangst genomen. In het magazine wordt er door een aantal partijen uit de ELSA community zoals diverse ELSA Labs, AI-hub Brightlands, het NWO netwerkproject, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de NL AIC een overview gegeven van diverse activiteiten.

Van elkaar leren is essentieel

Zoals de aanpak van de werkgroep Mensgerichte AI op het gebied van het ELSA concept en van het portfolio van de ELSA Labs. Tevens komen zes tot nu toe gehonoreerde ELSA Labs uitgebreid aan bod over hun ambitie en hoe zij de onderzoeksvraag en de samenwerking met alle partners in hun consortium vormgeven. Vanuit het netwerkproject wordt ingegaan op hoe er binnen de community van de ELSA Labs van elkaar kan worden geleerd en wordt er toegewerkt naar een blauwdruk voor een ELSA Lab om de lerende aanpak en daarmee innovatie te kunnen versnellen.

Kees van der Klauw, coalitiemanager van de NL AIC: “Met plezier constateren we dat in een groeiend aantal sectoren ELSA Labs worden opgericht. Dit draagt bij aan een snelle leercurve om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en toe te passen dankzij de inzet van alle ELSA Labs. Ik nodig u graag uit het portfolio van alle ELSA Labs door te nemen ter inspiratie of om te verkennen of er mogelijkheden zijn om hiervan te leren of wellicht samen te werken”.

Doel ELSA Labs

Het doel van de ELSA Labs is ervoor te zorgen dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoorde toepassingen van AI ontwikkelen. Daarbij gaat het om innovatieve oplossingen voor zowel maatschappelijke als zakelijke problemen, waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vooral vertrouwenswaardigheid centraal staan. De aanpak richt zich op de menselijke waarde evenals de publieke waarde. Een zorgvuldige aanpak om mensgerichte AI te ontwikkelen en in stand te houden.

Meer informatie ELSA concept

Het ELSA concept vormt een goede basis voor de ontwikkeling en toepassing van mensgerichte AI-oplossingen. ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Door met heldere ethische en juridische kaders en behulpzame regelgeving in Europese context mensgerichte AI te ontwikkelen en daarbij belanghebbenden actief te betrekken. Met als resultaat beheersbare sociaaleconomische effecten van AI en vertrouwen in de werking van AI. 

Deze pragmatische aanpak biedt een solide basis om niet alleen ethisch te praten over AI, maar ook om AI ethisch vorm te geven. Het gaat hierbij niet alleen om de algoritmen, maar ook om de vraag hoe, waar en door wie ze worden toegepast.

Interesse?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept of de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het ELSA Labs magazine te lezen. Ook kunt u het manifest Mensgerichte AI raadplegen.

Als u vragen heeft over het ELSA concept, dan vindt u op deze pagina meer informatie, leest u hier meer over het Netwerkproject mensgericht AI-onderzoek met ELSA Labs of u kunt contact opnemen met Willeke Klinker, werkgroep Mensgerichte AI.

Interesting for you

News

Het belang van een eigen infrastructuur voor Neder...

31 January 2024

Marktvisie voor AI-beeldherkenning met drones mede...

30 January 2024

MIT in de praktijk: Dashmote richt zich op AI-gedr...

30 January 2024
See all the news

Pages

Currently there are no pages related to this topic available.

Agenda

NL AI Congres 2024

24 April 2024
See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies