Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

Eerste activiteiten erkend met het NL AIC Label met als doel versterking van het AI-landschap

Published 13 July 2021

RSS Feed

This article was placed on: nlaic

Waarom een NL AIC Label?

De NL AIC streeft ernaar het Nederlandse AI-landschap te versterken. Met als doel om Nederland economisch en maatschappelijk de vruchten van Artificiële Intelligentie (AI) te laten plukken en internationaal met de koplopers mee te laten doen. Daartoe zullen de komende jaren vele projecten en programma’s worden uitgevoerd op het gebied van AI. Deze initiatieven kunnen voortkomen vanuit de NL AIC, zoals bijvoorbeeld het AiNed Investeringsprogramma, maar kunnen evenzeer buiten de NL AIC ontstaan. Het NL AIC label is een belangrijk kwaliteitskeurmerk, maar er kunnen geen rechten voor financiering aan worden ontleend.

Coalitiemanager Kees van der Klauw: “Het is van groot belang voor Nederlandse AI-ontwikkelingen dat al deze initiatieven passen binnen een integraal geheel, elkaar versterken en van elkaar kunnen leren. Met de inzet van het NL AIC Label willen we kunnen aangeven of aan deze voorwaarden is voldaan, onafhankelijk van andere inhoudelijke eisen die aan projecten worden gesteld.”

Versterking AI-landschap in Nederland

Het NL AIC Label is bedoeld voor activiteiten die Nederland versterken door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie in en met AI. Met een activiteit wordt een publiek-private samenwerking met een meerjarige looptijd bedoeld, vormgegeven als bijvoorbeeld een programma, project, een lab, of een community die de doelstellingen van de NL AIC kracht bij zetten. Een gelabelde activiteit:

 • Versterkt en verbreedt de collectieve kennis van AI in Nederland;
 • Creëert een oplossing voor gemeenschappelijke AI-uitdagingen;
 • Versnelt (verantwoorde) AI-innovaties en implementaties in brede context;
 • Draagt bij aan de samenwerking en verbinding over de waardeketen;
 • Draagt bij aan het betrekken van en samenwerken met alle relevante partijen (quadrupel helix).

Eerste activiteiten erkend met het NL AIC label

Met trots kunnen we meedelen dat de volgende activiteiten als eerste van naar verwachting vele volgende, zijn erkend met het NL AIC Label. Dit zijn de eerste zes ELSA Labs in oprichting die naar inzicht van de NL AIC voldoen aan bovenstaande doelstellingen en tevens aan de criteria die zijn opgesteld voor onderzoek en ontwikkeling van de Ethische (E, Ethical), Juridische (L, Legal), en Maatschappelijke (S, Societal) Aspecten van AI-toepassingen in een ELSA Lab. Het is de ambitie van deze ELSA Labs samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid te onderzoeken hoe AI bij kan dragen aan de vorming van onze samenleving.

Emile Aarts, voorzitter werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC: “We feliciteren de eerste ELSA Labs van harte met de erkenning van hun activiteiten met het NL AIC Label en wensen hen veel succes toe bij het opzetten van hun consortium en het binnenhalen van de benodigde financiering om deze labs feitelijk te kunnen starten of uitbouwen.”

 • ELSA Lab Armoede en Schulden
  Beoogt data science en AI in te zetten om bij te dragen aan het terugdringen dan wel voorkomen van armoede en problematische schulden onder de inwoners van Nederland. Data science en AI worden daarbij ingezet op een ‘ELSA by design’ wijze: de ethische, maatschappelijke en juridische aspecten zijn leidend vanaf idee tot aan implementatie.
 • ELSA Lab Healthy Society & AI
  Heeft als doel de veerkracht van (kwetsbare) burgers op een duurzame, breed geaccepteerde manier te verhogen en de (sociaaleconomische) gezondheidsverschillen te verkleinen. Gezien de enorme complexiteit van factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, wordt aan op AI gebaseerde oplossingen gewerkt die een gezonde leefstijl promoten, en de detectie, diagnose en behandeling van cardiometabole ziekten optimaliseren.
 • ELSA Lab Leren met AI
  Wil kennis over het leren van de mens met AI vergroten en hoe dit bijdraagt om de bevolking beter toe te rusten voor een bijdrage aan de maatschappij. Uitdagingen van burgers en eindgebruikers worden naar voren gebracht, geëvalueerd, opgelost en (inter)nationaal gedeeld. Het lab wil tevens de uitvoering testen van ethische en privacy kwesties en businessmodellen voor onderwijsoplossingen en standaardisatievraagstukken faciliteren.
 • ELSA Lab Public Policy Lab
 • Onderzoekt en ontwerpt effectievere en eerlijker onderbouwde beleidskeuzes op basis van verantwoordelijke dataverwerking en AI-systemen. Het doel is om onderbouwd het vertrouwen te vergroten in de overheid om transities te versnellen, zoals de energietransitie, het sociaal domein en het innovatiesysteem. Er staan onderzoekslijnen centraal die beleidsontwikkeling en besluitvorming bij de overheid versterken.
 • ELSA Lab Stedelijke Digital Twins
  Verkent de uitdaging en ontwerpt oplossingen om AI in de stedelijke omgeving met publieke waarden vorm te geven aan de hand van een specifiek domein en toepassing: de fysieke en de sociale vormgeving van de openbare ruimte met behulp van een ‘digital twin’. Deze representeert niet alleen statisch de kenmerken van een openbare ruimte, maar kan ook dynamische scenario’s maken en testen.
 • ELSA Lab The AI, Media & Democracy Lab
  Gaat werken aan de concrete uitdagingen waar de sector vandaag voor staat en combineert dit met het verrichten van grensverleggend onderzoek op het snijvlak van sociale wetenschappen, rechten, geesteswetenschappen en informatica. Hierdoor ontstaan niet alleen enorme kansen voor onderzoek, maar ook voor de mediasector en het maatschappelijk middenveld om te profiteren van het enorme innovatiepotentieel van AI.

Start programma voor ontwikkeling en toepassing betrouwbare mensgerichte AI

Eén van de financieringsmogelijkheden is het indienen van een voorstel bij het recente programma ‘Artificiële Intelligentie: Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’ dat door NWO en de NL AIC wordt gelanceerd als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. Er is meer dan 11 miljoen euro beschikbaar voor consortia om in co-creatie omgevingen onderzoek uit te voeren. De toekenning van financiering vindt plaats volgens de criteria en richtlijnen vanuit NWO, de NL AIC heeft hier geen rol in. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze pagina, hier vindt u meer informatie over deze call for proposals en de planning.

Interesse in het ELSA concept en ELSA Labs?

Indien u interesse heeft in het ELSA concept en de uitwerking hiervan in een ELSA Lab, dan nodigen we u van harte uit het position paper ‘ELSA Labs for Human Centric Innovation in AI’ te lezen, een innovatieaanpak voor mensgerichte AI. Als u vragen heeft over het ELSA concept, dan kunt u contact opnemen met Edwin Borst, coördinator van de werkgroep Mensgerichte AI. Heeft u vragen over één van de ELSA Labs, dan kunt u hiervoor ook terecht bij Edwin Borst, hij brengt u dan in contact met het betreffende ELSA Lab.

--

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op nlaic.com

Interesting for you

News

Terugblik Het Nederlandse AI Congres 2024

14 May 2024

Inwoners van Nederland zetten aanpak van nepnieuws...

30 April 2024

De wereld van werk en leren met AI in 2024

29 April 2024
See all the news

Pages

Currently there are no pages related to this topic available.

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
 • Privacy overview
 • Necessary cookies
 • Third-party cookies
 • Additional cookies
 • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies