Cookies

We use cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about which cookies we use or disable them in the settings. - Go to cookie settings

Go to content

DBC Conferentie 2022

Published 7 April 2022

RSS Feed

This article was placed on: dbc

Op dinsdag 28 juni 2022 vindt de DBC Conferentie 2022 plaats. De conferentie zal voor het eerst, sinds een lange periode van online en hybride bijeenkomsten, weer helemaal fysiek plaatsvinden in Utrecht. Een mooi moment om weer met elkaar te kunnen verbinden. De DBC kijkt er enorm naar uit om de hele blockchain community eindelijk weer live te ontmoeten en te spreken.

Tijdens de conferentie word je op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rondom blockchain, komen in hoog tempo de successtories van de DBC voorbij en spreekt o.a. keynote spreker Simon Lelieveldt over Central Bank Digital Currencies (CBDC's) en is er een bijdrage vanuit het Ministerie van Financiën over de Europese Markets in Crypto-Assets (MiCA) verordening. Je kunt break-out sessies bijwonen gericht op specifieke toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld blockchain om klimaatclaims in waardeketens te garanderen of om de dienstverlening van de overheid aan burgers te verbeteren. We sluiten af met een netwerkborrel.


Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Bereikbaarheid: De Jaarbeurs in Utrecht is gelegen naast station Utrecht Centraal. Rondom de Jaarbeurs zijn meerdere parkeerterreinen. Meer informatie over bereikbaarheid is te vinden op de website van de Jaarbeurs Utrecht.

Aankondiging DBC Conferentie 2022:
Programma DBC Conferentie 2022
12:00 - 13:00 uur

Inloop en lunch
13:00 - 14:30 uur

Plenaire sessie
14:30 - 15:00 uur

Koffiepauze
15:00 - 16:30 uur

Break-out sessies
16:30 - 17:00 uur

Plenaire afsluiting
17:00 - 18:00 uur

Netwerkborrel


Break-out sessies
1. Energie & Duurzaamheid: “Can Blockchain Save The Planet? A reality check with climate experts, energy regulators and blockchain startups" (Deze break-out sessie heeft als voertaal Engels)


Tijdens de break-out sessie “Energie & Duurzaamheid: Can Blockchain Save The Planet? A reality check with climate experts, energy regulators and blockchain startups” gaan we in op de vraag: Welke rol speelt blockchain in de aanpak van de grote opgave die voor ons ligt om de klimaatdoelstellingen te behalen? We maken concreet welke oplossingen er nu al zijn en die gelanceerd worden op het gebied van circulariteit, carbon credits en biobrandstoffen. Met David Hone, Chief Climate Change Advisor van Shell, met Mesbah Sabur, CEO van Circularise, met Martijn Dekker, partner van Aurivos en grondlegger van een nieuw carbon credit platform en met Niels Kastelein, Director Climate Policy bij het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat, gaan we in discussie over hoe we dat gaan aanpakken.

Wat vraagt dat van bedrijfsleven, overheid en startups? En hoe kunnen we oplossingen bouwen die op grote schaal de samenleving beter maken? Onder leiding van Arno Laeven, themalead Energie en Klimaat bij de DBC, en samen met u gaan we met elkaar in gesprek.

Programma

1. Presentatie over blockchain en energie & duurzaamheid

2. Paneldiscussie: wat kan de rol van blockchain zijn in het behalen van klimaatdoelstellingen?

3. Discussie

2. Mobiliteit: Blockchain & Mobility Gathering


Tijdens de break-out sessie "Blockchain & Mobility gathering" nemen we je mee in wat er het afgelopen jaar vanuit de DBC rondom het thema mobiliteit gedaan is en wat de plannen zijn voor het komende jaar. Ter inspiratie is er een demo over de rol van blockchain in het Europese Gaia-X initiatief, dat tot doel heeft een federatieve data- en cloudinfrastructuur te ontwikkelen. Welke mogelijkheden biedt dit voor de Nederlandse mobiliteitssector? Daarnaast gaan we in op de rol van digitale identiteiten en de EU digital wallet op de mobiliteit. We sluiten af met een overzicht van de DBC Mobility Track-plannen voor het aankomende jaar: o.a. geplande projecten, samenwerking met hogescholen, universiteiten en regionale blockchaincentra, link met EU en groeifondsinitiatieven en invulling van maandelijkse community sessies.


Het doel is om er een interactieve sessie van te maken waarin ideeën uitgewisseld worden die kunnen leiden tot nieuwe projecten en samenwerking binnen de Nederlandse en Europese mobiliteit sector.


Programma
1. Welkom & terugblik door Harmen van der Kooij, DBC Mobility Track Lead, en Nico Spijkers, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
2. "EU Digital Wallet & Mobility - De invloed van digitale identiteiten op de toekomst van mobiliteit" door Niels Klomp - CTO Sphereon
3. Q&A
4. “Mobility Data Sharing using Gaia-X" -Wat is Gaia-X? Wat betekent dit voor mobiliteit, hoe ziet het er uit en welke rol speelt blockchain? Live demo door Kai Meinke, Co-founder DeltaDao
5. Q&A
6. Overzicht van de plannen voor komend jaar: projecten, kennissessies, meet-ups en R&D programma. Open discussie met ruimte voor input en feedback door Harmen van der Kooij, DBC Mobility Track Lead
7. Q&A3. Veiligheid: Blockchain & veiligheid- waar liggen de kansen voor implementatie?

Tijdens de break-out sessie blockchain & veiligheid gaan we in op de oplossingen die eerder zijn geïdentificeerd om criminaliteit, met name in het digitale domein, te bestrijden; cryptoasset intelligence, secure information sharing en innovation in digital identities. Internationale samenwerking wordt de komende jaren nog belangrijker in de bestrijding van criminaliteit en om als land en bedrijfsleven weerbaarder te worden. Een holistische publiek-private aanpak is hard nodig, en gezamenlijk valideren en verdiepen we deze oplossingen in de break-out sessie wat als input dient voor een nationaal programma om de publiek-private community te versterken en kansrijke initiatieven uit te bouwen.


Programma

1. Welkom door Mark van Staalduinen, themalead Blockchain en Veiligheid
2. Pitches op de drie sleutel oplossingen
3. Panel discussie
4. Brainstorm en verzamelen van verkregen ideeën als input voor nationaal programma


4. Dutch DAO: DAO - The Netherlands Governance Gathering


Tijdens de break-out sessie "Dutch DAO: The Netherlands Governance Gathering", word je aan de hand van drie Nederlandse casussen bijgepraat over de juridische aspecten van DAO’s, gaan we in gesprek met o.a. Kolektivo, Doingud en Toucan over de impact van DAO’s en gaan we met MetaMundo, Randstad, Aragon DAO en de Rijksuniversiteit Groningen in op DAO’s en de toekomst van werk. We sluiten af met een blik op de toekomst: waar staan we en waar gaan we naartoe met DAO’s?

Programma

1. Opening door Marloes Pomp
2. Legal & DAO’s: De juridische aspecten van DAO’s aan de hand van drie Nederlandse casussen (Beemup, THX Network en Guardian 360)
3. Impact DAO’s: een gesprek met o.a. Kolektivo, Doingud en Toucan
4. DAO’s en de toekomst van werk: Met MetaMundo, Randstad, Aragon DAO en Rijksuniversiteit Groningen
5. Waar staan we en waar gaan we naartoe met de DAO’s? Met Merit Circle, Maven11, TU Delft en Prime DAO.
6. Pre-Launch Dutch DAO


5. Self-Sovereign Identity (SSI): Het fundament onder decentrale digitale identiteit

Tijdens de break-out sessie "Self-Sovereign Identity: het fundament onder decentrale identiteit" nemen André de Kok (RvIG), Peter Langenkamp (TNO) en Maarten Boender (Sphereon) je mee in de ontwikkeling van de gereedschappen voor Self-Sovereign Identity, waaronder het Dutch Trust Network (DTN), Identity Wallets (van de EU en anderszins), en tools voor interoperabiliteit. Na afloop van de presentaties is er voldoende ruimte voor vragen en discussie.


Programma

1. SSI in stroomversnelling – Maarten Boender (Sphereon)
2. SSI en de Digitale Bronidentiteit – André de Kok (RvIG)
3. TNO eaSSI: interoperabiliteit van identiteit – Peter Langenkamp (TNO)
4. Dutch Trust Network: gedeelde infrastructuur – Maarten Boender (Sphereon)

6. Human Capital: Kennisbehoefte van blockchaintechnologie en de vertaling naar de praktijk


Deze break-out, o.l.v. Katja van Kranenburg, nodigt iedereen die zich bezig houdt met het onderwerp human capital van harte uit om, na een lange periode van online bijeenkomsten, als HCA sector weer fysiek bijeen te komen om samen met elkaar de laatste ontwikkelingen te bespreken, elkaar te inspireren en nieuwe ideeën met elkaar te onderzoeken.

Tijdens de break-out sessie "Human Capital: Kennisbehoefte van blockchaintechnologie en de vertaling naar de praktijk", worden de resultaten van de enquête kennisbehoefte blockchain, die eerder dit jaar is afgenomen, gedeeld door Olivier Rikken. Ook worden ervaringen uit het veld gedeeld, zowel vanuit de rol van opleider als vanuit de praktijk door verschillende sprekers, waaronder Victor van der Hulst en Anny Brouwers. Er wordt afgesloten met een panel van leerlingen en/of starters die zich bezighouden met blockchain technologie. Ook is er de mogelijkheid in deze interactieve sessie om je eigen input te geven door middel van een korte presentatie (Bij interesse uiterlijk 13 juni mailen naar Laurens van der Molen, laurens.vandermolen@ecp.nl). Zo kan deze interactieve sessie samen met de deelnemers worden vormgegeven.

Programma
1. Presentatie resultaten enquête kennisbehoefte blockchain
2. Praktijkervaringen
3. Paneldiscussie

7. Compliance by design: Nooit meer een toeslagenaffaire- hoe de Persoonlijke Regelingen Assistent een bijdrage levert aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid


Tijdens de break-out sessie "Compliance by Design: Nooit meer een toeslagenaffaire", gaan we in op de Persoonlijke Regelingen assistent. We willen immers nooit meer een toeslagenaffaire, dus hoe maken we de aanvraag van toeslagen inzichtelijk en overzichtelijk zodat burgers en ondernemers weten waar ze recht op hebben? Met het meerjarig programma ‘Persoonlijke Regelingen Assistent’ willen de Dutch Blockchain Coalition en ICTU de dienstverlening van de overheid verbeteren. Het programma is onderdeel van het traject ‘Innovatie in Dienstverlening’ van het ministerie van BZK. Koen Hartog, thema-lead vanuit de DBC, gaat nader in op het programma tijdens deze sessie en licht toe hoe overheidsorganisaties deel kunnen nemen aan het programma.

Programma
1. Presentatie over het programma 'Persoonlijke Regelingen assistent'
2. Q&A
3. Brainstorm

8. Ondernemingspaspoort: Hoe wij ondernemen gemakkelijker én veiliger maken


Tijdens de break-out sessie "Ondernemingspaspoort: hoe wij ondernemen gemakkelijker én veiliger maken" wordt ingegaan op het vereenvoudigen van processen zoals het oprichten en inschrijven van een onderneming en het verkrijgen van een bankrekening, verzekering of ander product. Momenteel kost dat veel tijd omdat handelingen nodeloos ingewikkeld en repetitief van aard zijn. Het Ondernemingspaspoort kan het economisch verkeer vereenvoudigen én veiliger maken, door data eenvoudig te verifiëren. In deze workshop krijg je alle ins- en outs mee over deze unieke value proposition en onderzoeken we samen hoe het Ondernemingspaspoort de totstandkoming en het handelen van een onderneming blijvend ten goede kan veranderen.

Programma
1. Presentatie ondernemingspaspoort

2. Interactieve brainstorm over mogelijkheden en uitdagingen voor deelnemende bedrijven

3. Uitwerking mogelijkheden en uitdagingen

4. Terugkoppeling en conclusie

Houd voor de laatste update van het programma deze website in de gaten. We hopen je 28 juni in Utrecht te zien!

Interesting for you

News

Terugblikken: de DBC slotconferentie 2024

8 July 2024

Oplevering Resultaten Innovatieproject Persoonlijk...

1 July 2024

DBC Deep Dive: Draait de politieke wind in de VS v...

12 June 2024
See all the news

Pages

Dutch Blockchain Coalition

5 April 2022

Key Enabling Technologies

4 October 2022

Agenda

Currently there are no events or meetings planned for this topic.

See all the events
  • Privacy overview
  • Necessary cookies
  • Third-party cookies
  • Additional cookies
  • Privacy and cookies

This website uses functional, analytical and tracking cookies to improve the website

Strictly Necessary Cookies must be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

This website uses Google Analytics and Hotjar to collect anonymous information, such as the number of visitors to the site and the most popular pages.

Keeping this cookie enabled allows us to improve our website.

This website uses the following additional cookies/services:

Read more about our cookies