Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
ECP Jaarfestival 2022 Vibeshift

ECP Jaarfestival 2022 Vibeshift

Op 17 november is het zover, dan vindt het ECP Jaarfestival 2022 plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Ontmoeting, inspiratie, kennis delen & opdoen en verbinding staan centraal tijdens dit live festival. Centrale thema dit jaar: De vibe shift van het digitale tijdperk.

Over dit event

Datum

Tijd

Locatie

Fokker Terminal - Binckhorstlaan 249, 2516 BB Den Haag
Lees meer

Wie om zich heen kijkt, ziet en voelt dat de vibes aan het shiften zijn. We gaan van fake news en een overdaad aan informatie naar een beperking van toegang tot informatie: verschillende landen bouwen inmiddels hun eigen internet. Waar voorheen iedereen social media geweldig vond, zijn social media steeds minder populair aan het worden. Ook de wereld van werk is compleet veranderd: hybride werken is here to stay. We leven in de media en niet meer ‘met’ media. Allemaal voorbeelden van vibe shifts die hebben plaats gevonden of nog gaande zijn in de digitale wereld.

Deze shifts zijn soms spannend en leuk, maar kunnen ook ongrijpbaar en eng zijn waardoor het niet meer behapbaar voelt. De veranderende digitale samenleving vraagt om een scherpe blik op de toekomst. Hoogste tijd dus om samen te onderzoeken hoe we om moeten gaan met de digitale vibe shifts.

Programma

Iets verder op deze pagina ziet u alle programma onderdelen waar de Topsector ICT bij betrokken is. Bekijk hier het volledige programma van het ECP Jaarfestival.

Aftermovie ECP Jaarfestival 2021

Programma onderdelen georganiseerd door de Topsector ICT

Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen Het programma begint om: 13:45 - 14:30

Zonder energie is er geen digitalisering en zonder digitalisering geen energiesysteem. Onze systemen voor energie en technologie, communicatie en data raken steeds meer met elkaar verweven. Digitalisering biedt kansen en nieuwe mogelijkheden voor de energiesector. Topsector Energie en Topsector ICT slaan de handen in één voor daadkrachtige innovaties en toekomstgerichte samenwerkingen met betrekking tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Beide topsectoren moeten kritisch bekijken welke vormen van digitalisering hieraan kunnen bijdragen. Zorg dat je deze sessie niet mist!

Hoe lossen we het tekort aan ICT'ers op Het programma begint om: 15:00 - 15:45

De groeiende vraag naar ICT’ers en het tekort aan goed opgeleide mensen heeft in onze steeds meer gedigitaliseerde wereld grote economische en maatschappelijke gevolgen. Want wie hebben er straks nog grip op onze digitale systemen of de juiste kennis voor de banen van de toekomst? Zowel bij bedrijven in de ICT-sector, als daarbuiten, stijgt het aantal vacatures flink. Het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen wat zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Zonder goede oplossingen blijft dit tekort alleen maar groeien.

Gelukkig wordt de ernst en omvang van het probleem steeds duidelijker en zijn er steeds meer succesvolle initiatieven om de ICT-tekorten (deels) op te lossen. Van omscholing tot bijscholing, van regionale samenwerking tot diverser aannemen van personeel. Tijdens onze sessie lichten we een aantal goede initiatieven toe die zich inzetten om de tekorten tegen te gaan. Dus bent u benieuwd hoe u bij kunt dragen aan een arbeidsmarkt zonder tekorten aan ICT-professionals? Bezoek dan deze sessie.

Tijdens deze sessie licht moderator Lotte de Bruijn (directeur van NLdigital) een aantal goede initiatieven toe die zich inzetten de tekorten tegen te gaan. Eén van de goede voorbeelden is de samenwerking van het UWV met het omscholingsinitiatief Make IT Work. Daarnaast gaat Lotte in gesprek met een regio vertegenwoordiger die het belang kan duiden van lokale samenwerkingen tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Tot slot volgt een interessant panelgesprek over de mogelijkheden en kansen die een diverser aannamebeleid kan bieden voor werkgevers.

De sessie wordt georganiseerd door Topsector ICT en HCA. Lotte de Bruijn zal als host aanwezig zijn bij deze sessie.

Focus op Cybersecurity Het programma begint om: 16:00 - 16:45

In onze gedigitaliseerde wereld is cybersecurity meer dan ooit een topic. Zowel voor bedrijven, als voor burgers in Nederland. Maar hoe geven we richting aan de uitdagingen die er zijn? Want wat komt er eigenlijk allemaal op ons af? Onderzoek naar trends, naar nieuwe innovaties, maar ook voorlichting zijn van groot belang om de mens als beslisser te ondersteunen en kwetsbaarheden te verkleinen. Maar is het genoeg? Cybersecurity is immers al lang geen klein onderdeeltje meer van de ICT afdeling, maar een heuse nieuwe tak van sport in onze economie en maatschappij.

Neem deel aan de sessie Focus op Cybersecurity! Kom alles te weten over het Breed Gedragen Programma Cybersecurity, gedragen door alle Topsectoren van Nederland en de hele innovatieketen: wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek, het cybersecurity bedrijfsleven, de industrie die cybersecuritytoepassingen in producten verwerkt én de private en publieke eindgebruikers. Het Breed Gedragen Programma Cybersecurity richt zich op de thema’s; security by design, veilig data gedreven werken, veilige connectiviteit, OT/IT security, cyberrisicomanagement, systeem- of ketenveiligheid (en awareness). Hoe kunt u of uw organisatie bijdragen aan de samenwerking en meedenken over use cases en/of NWO-calls ter bevordering van onderzoek die leiden tot innovatie? Graag gaan we met u hierover in gesprek tijdens deze sessie op het ECP Jaarfestival!

Programma onderdelen met inbreng Topsector ICT

AI Act: Van uitdaging naar kans Het programma begint om: 13:45 - 14:30

Met Europese wetgeving zoals de AI Act die de Europese Unie momenteel aan het ontwikkelen is, gaat de EU een eigen weg in en zet zich in zekere mate af tegen andere regio’s door streng te reguleren en de menselijke kant van AI een belangrijke rol te geven. Hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe wetten ondernemers en organisaties niet in de weg komen te staan, maar juist kansen biedt? In deze sessie, georganiseerd door de werkgroep Mensgerichte AI van de NL AIC, identificeren we antwoorden waarbij bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoorde toepassingen van AI ontwikkelen en kunnen uitproberen. In deze communities vindt het praktijkleren plaats over de grenzen van verschillende vakgebieden, organisaties of projecten op basis van een gemeenschappelijke focus. 

Na een inleiding over de AI act nodigen we meerdere sprekers uit in het panel om dit thema te belichten. Zij hebben diverse achtergronden als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Tijdens de sessie vragen wij ook om uw mening.

Central Bank Digital Currency: de maatschappelijke impact van digitaal geld  Het programma begint om: 13:45 - 14:30

‘We staan aan de vooravond van iets heel groots, namelijk een verandering van het totale financiële landschap,’ zei Wopke Hoekstra eind vorig jaar in de Tweede Kamer. Hoekstra heeft het hier over de ontwikkeling van de Digitale Euro. Over de hele wereld werken centrale banken op dit moment aan de digitale equivalent van contant geld.

Digitaal centrale bankgeld of ook wel Central Bank Digital Currency (CBDC) is een tegoed in euro’s dat Nederlandse huishoudens en bedrijven aanhouden bij De Nederlandsche Bank (DNB) of de Europese Centrale Bank (ECB). DNB ziet diverse kansen voor CBDC. Zo kan het dienen als mogelijke back-up voor girale betalingen, diversiteit in de betaalmarkt bevorderen en mogelijk de efficiëntie van grensoverschrijdende betalingen vergroten. CBDC kan bijdragen aan vertrouwen in het geldstelsel door substitutie tussen privaat en publiek geld ook in de toekomst te blijven waarborgen.

Digitaal geld kan daarnaast ook een oplossing zijn tegen criminele geldstromen en breder ervoor zorgen dat sociaal schadelijk gedrag onmogelijk wordt gemaakt. In China ontstaan de eerste toepassingen al. Critici zijn dan ook bezorgd over de mate van controle die zo’n systeem biedt. Stel dat u wilt tanken maar uw bankpas blokkeert omdat u niet aan de CO2-bijdrage hebt voldaan. Of u wordt verplicht bepaalde inkomsten alleen aan huur, elektriciteit, voedsel en medicijnen uit te geven… De realiteit van programmeerbaar digitaal geld komt steeds dichterbij. De gevolgen kunnen groot zijn, maar het brede debat hierover ontbreekt.  

Wat is een CBDC nou precies? Wat houdt programmeerbaar geld in? Wat is de relatie met digitale identiteit? Is dit een nodige stap naar een nieuw financieel systeem of zijn we op weg naar een dystopische samenleving? In deze sessie, georganiseerd door de Dutch Blockchain Coalition (DBC), zetten we alles voor u op rij met interessante sprekers om zo het debat op een goede manier te kunnen voeren.

Drones just do it Het programma begint om: 15:00 - 15:45

Het inwinnen van informatie uit beeldmateriaal heeft potentie voor maatschappelijke uitdagingen en om publieke dienstverlening te verbeteren. Slimme digitale drone-oplossingen kunnen nieuwe inzichten opleveren voor verschillende vraagstukken. Toepassingen waar u onder andere aan kunt denken zijn onder andere het scannen/observeren van een gebied of droneoplossingen worden ingezet voor het gebruik van inspectie en onderhoud van objecten zoals:

 • het opmeten van (stedelijke) gebieden
 • het herkennen van landschapselementen
 • het monitoren van biodiversiteit in een bepaald gebied
 • het vastleggen van overstromingsgebieden
 • het opsporen en analyseren van objecten
 • het in kaart brengen van vervuiling
 • het overzicht hebben bij een (calamiteiten)situatie
 • het detecteren van drenkelingen op zee

In juli is een Small Business Innovation Research regeling (SBIR) van Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geopend die zich richt op AI, beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving, waarop bedrijven kunnen inschrijven. Winnaars van deze SBIR-regeling gaan in deze sessie van de NL AIC (werkgroep Publieke Diensten) hun use case pitchen en aantonen hoe AI for Good werkt in het publieke domein. Drones, nooit moe, 24 uur per dag inzetbaar, foutloos in hun observaties: Drones just do it!

Host van deze sessie is Marieke van Putten.

Metaverse: op weg naar het platform van de toekomst Het programma begint om: 16:00 - 16:45

Metaverse: een hype, slechts een videospel, oude wijn in nieuwe zakken of een (r)evolutie en het nieuwe internet? Waar experts het in ieder geval over eens zijn is dat de ontwikkeling van de Metaverse medebepalend gaat zijn voor de toekomst van onze digitale wereld. Veel organisaties (publiek en privaat) werken vanuit verschillende perspectieven aan deze toekomst. Tegelijkertijd zijn er nog veel zaken onduidelijk en spelen er veel vragen in de samenleving: Hoe zorgen we dat cruciale waarden en principes geborgd worden? En hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de regie niet in handen komt van enkele partijen?

Bij ECP proberen we de zin van onzin te scheiden en een verbinding te leggen tussen de vele werkvelden die in de Metaverse bij elkaar komen. Metaverse gaat over Virtual en Augmented Reality, het gaat over web3 en decentrale ecosystemen, over data, AI en digitale veiligheid. Hoe kijken ethici, bestuurders, juristen en de politiek naar deze nieuwe ontwikkelingen?

De Metaverse sessie tijdens het Jaarfestival is het slotstuk in een drieluik georganiseerd door ECP. Op 14 april namen experts van TNO, Meta en de SER ons voor het eerst mee in de wereld van de Metaverse. Op 20 oktober a.s. organiseren we een tweede deelnemersspecial waar het ‘hoe’ centraal staat: hoe maken we Metaverse betrouwbaar, ethisch en maatschappelijk? Tijdens het ECP Jaarfestival zetten we deze lijn door en brengen we de theorie naar de praktijk. Wat is er nodig om de regie te houden in de ontwikkeling van Metaverse? Hoe verbinden we de vele initiatieven aan elkaar en welke onderwerpen moeten bovenaan de lijst staan om mee aan de slag te gaan?

Denk en doe mee tijdens de Metaverse sessie op het ECP Jaarfestival!

Het ECP Jaarfestival is kosteloos te bezoeken

Locatie Fokker Terminal

Het ECP Jaarfestival vindt plaats in de Fokker Terminal in Den Haag: een monumentale locatie met een rijke historie. Het hart van het gebouw wordt gevormd door de indrukwekkende 9 meter hoge hangar van 35 meter breed en 68 meter lang: vroeger stonden hier de vliegtuigen opgesteld waar studenten aan sleutelden.

De Fokker Terminal is al jaren bezig om het energiegebruik en de daarmee gepaarde CO2 uitstoot terug te dringen en is sinds juli 2019 een CO2 neutrale locatie.

Adres
Binckhorstlaan 249
2516 BB Den Haag
070 262 9066

Toegankelijkheid

 • 400 parkeerplaatsen
 • 14 gehandicaptenparkeerplaatsen
 • 8 laadpalen
 • overdekte fietsenstalling
 • gehele begane grond is rolstoel-toegankelijk
Route informatie
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies